Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 15.6.2020

Vydáno dne 14. 06. 2020 (95 x přečteno)


Dobrý den, víkend za námi a máme tady na dnešní den 15. června další pranostiku:

Déšť na svatého Víta – špatná budou žita, nebo Svatý Vít dává trávě pít.

 Vítek má svátek, tak mu přejeme hodně štěstí, mnoho kamarádů

Sv. Vít – byl ve 14. století zařazen mezi čtrnáct svatých pomocníků v nouzi  a byl ochránce proti řadě nemocí. Byl zobrazován jako mladík s palmou a knihou. Část ostatků sv. Víta získal v 10. století český kníže Václav, který dal postavit k jeho poctě na Pražském hradě kostel – dnešní svatovítskou katedrálu.

Český jazyk

1. Doplň a odůvodni si ústně pravopis

Hodný s – n, tatínkův s – novec, chm – ří pampel – šek, p – chavka je jedlá houba, op – lovat nehty, s

– ťová taška, zp – tovat své svědomí, dusot kop – t, v – se máte, lesní v – la, v – rob – t v – robek, spí

jako s – sel, b – k má velkou s- lu, uv – dět v – ra, nenechat se zv – klat, dospělému  v – káme

 

2. Utvoř slova s předponou a zapiš

Předpony:     bez - , roz- , vý - , nad - , pod –  ,

-mocný _____________________,   - chod ____________________,  - let________________

 

-počet_______________________, - hodit___________________, - plynout__________________

 

-nos_____________________,  - stavba____________________, - motorový___________________

 

3. Dokážeš sestavit věty? Doplň  a vyhledej slovesa a urči u nich osobu, číslo, čas.

je podneb – V  deštn – ch vlhké trop – ckých les – ch._____________________________________

 

 

květ – tam překrásnými Najdete s rostl – n -.______________________________________________

 

had – pozor na a šelm – Dávejte!________________________________________________________

 

 

Matematika

1. Vypočítej a doplň tabulku, protože je hodně počítání, nic jiného nedostanete, pokud někdo bude hotov dříve, pokračuje v minutovkách

C = 28 301 : 7 – ( 4 231 – 277)                  81    82   83   84   85   86   87   88   89

E = ( 3 200 : 800) x ( 198 : 9 )                    ________________________________

O = 282 : 6 + ( 925 – 889 )

O = 78 x 236 – ( 7 527 + 10 795 )

P = 100 : 4 + 342 : 6

R = ( 17 142 – 7 089 ) – 49 845 : 5

S = ( 210 : 70 ) x ( 189 : 7)

 T =    520 624 : 8 – 584 937 : 9

V = 354 x 68 – 95 940 : 4