Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 11.6.2020

Vydáno dne 10. 06. 2020 (82 x přečteno)


Dobrý den, opět se setkáváme u učiva

Český jazyk

1. Doplň a vypiš tučně napsaná slova a urči pád, číslo rod, vzor

Chlapci hrál – na hřišti fotbal.  Po tvářích mu stékal – kapičky potu.  Jana s Ditou postavil – na stůl vázu plnou květin. K druhému nástupišti přijel – osobní vlaky.  listopadu padal – listí. Tomáš se učí hrát na housle. Děti brouzdal – ranní rosou.

 

 

 

 2.      Seřaď podle abecedy následující trojice slov

Helena, Šárka, Dana _____________________________________________________________

Praha, Pardubice, Poděbrady________________________________________________________

zámek, zátka, záclona______________________________________________________________

křída kámen, kružítko_______________________________________________________________

sýkora, syrový, syčet________________________________________________________________

 

3. Zopakuj si vyjmenovaná slova

V – plazovat jaz – k je neslušné. V – dry žijí bl – zko vody. Na stěně v – sí obraz. Na dveřích v – sel  v –

sací zámek.  Stůl b – l rozv – klaný. Brz – se rozednívá. V – ska je malá vesnička. Baterie  b – la v – b –

tá. Dobře v – cv – čení  vojáci dob – li  v – znamného  v – tězství.  Sl – šeli  jste, jak  v – jí  vlci?

 

4. Urči slovní druhy

Sud_________________, huš_________________, můj___________________, aby______________

 

nová_______________, jede__________________, šest_______________, ke_________________

 

ať_________________, keř__________________, ven________________, má_________________

 

 

 

Matematika

1. Doplň do příkladů správné znaménko( +, - )

22 000           400  =  22 400                          95 000            6 000 =  89 000

15 400           2 000 = 13 400                         54 060            1 000 =  55 060

84 000           500 =  83 500                           16 840             40 = 16 800        

7 369              8 ´7 377                                    52 647             8 = 52 655

 

2. Napiš správně pod sebe a vypočítej písemně, můžeš bez kontroly

1 285 + 724 + 357 =

1 763 + 24 570 + 576 =

907 + 1 735 + 89 =

423 + 89 + 153 =

709 + 96  + 147 =

 

3. Vyřeš slovní úlohu

Anička si chce koupit CD za 299 Kč. Až bude mít pětkrát tolik, kolik má nyní našetřeno, bude jí  ještě chybět 24 Kč. Kolik Kč má nyní Anička našetřeno?

 

 

 

 

 

4. Vypočítej obvod a obsah obdélníku

ABCD :   | AB| = 8 cm,  | BC| = 4cm                         obvod :

                                                                                        obsah: