Bookmark and Share

Učivo pro 4. třídu na 10.6.2020

Vydáno dne 09. 06. 2020 (76 x přečteno)


Dobrý deštivý den, zdravím všechny čtvrťáky

 

Český jazyk

1.Doplň

Hrom -  a blesk - , houf – špačků vzlétl - , V  – tek krmí ps - , maškarní ples - , chemické pokus - ,

rozhovor s v – těz - , brambor – v p – tl - , třp – tí se jako drahokam – ,  jestřáb – krouží, zazp – vej

tatínkov - , už jsem v cíl - , namaluj orl – a sup - , pohádka o kohoutkov - , lék proti kašl –

 

2. Napiš správně

  1. p . mn . č                               7. p. mn. č.

 

rozzuřený lev _______________________________________________________________________

 

děravý pytel _______________________________________________________________________

 

dobrý stavitel _______________________________________________________________________

 

barevný motýl ______________________________________________________________________

 

silný mráz __________________________________________________________________________

 

3. Urči  osobu, číslo, čas

Letím ___________________________, budou se snažit ______________________________

 

Zaspali jsme ________________________________, napsala _____________________________

 

Spočítáte _______________________________, závodí _________________________________

 

Čekáte _______________________________, usmíváš se ________________________________ 

 

 

 

Matematika

1.Vypočítej, zkus zpaměti

6 800 – 400 =                                                                                2 740 – 40 =

9 700 – 300 =                                                                                4 860 – 60 =

3 600 – 100 =                                                                                6 439 – 6 =   

8 900 – 500 =                                                                                 8 856 – 5 =

3 030 – 30 =                                                                                   7 357 – 4 =

7 610 – 10 =                                                                                   8 156 – 3 =

 

2. Rozhodni, zda jsou výpočty správně, či nikoli, když tak oprav ( pozor na jednotky)

a)      25 m + 6 dm + 80 mm = 2 568 cm

b)     14 m – 3 cm – 2 mm = 1 368 mm

c)      1 kg – 60 g = 40 g

 

 

3. Vypočítej

Když od čísla 1 703 odečteme neznámé číslo, dostaneme číslo 1 004. Vypočítej neznámé číslo a urči  číslici, kterou má neznámé číslo na místě stovek.

 

 

 

4. Zkus vypočítat

 

Doplňte poslední číslici trojciferného čísla 27?  tak, aby při dělení číslem 6 vycházel zbytek 5.