Bookmark and Share

Učivo pro 2. třídu

Vydáno dne 31. 05. 2020 (121 x přečteno)


Učivo 2.třída – sledujte průběžně tabulku - červen

Milí žáci, po dobu domácí výuky vám poskytuji další návrh učiva, kterému se můžete věnovat. V červnu bývalo učivo většinou probráno a především se opakovalo. Letos je situace jiná. I v posledním školním měsíci máme co probírat a současně zvládnuté učivo denně procvičovat.

1.červen   DEN  DĚTÍ – užijte si hezký den

týdenní

plán učiva

1.6 – 5.6.

 

8.6.-12.6.

Volné procvičování

 

Volné procvičování

 

 

 

Čj 5h

 

 

 

 

Ps 2x

út/čt

 

ČT3h

 

Spojování vět do souvětí

 

Uč. 103-104

PS 37-39

 

Str.32-33

 

 

Čtení dle výběru

Spojování vět do souvětí - Opakování

 

Uč. 105-107

PS 40-43

 

Str. 34-35

 

 

Čtení dle výběru

Opakování

 

 

Uč. 108-110

PS 44-45

 

Str.36-38

 

 

Čtení dle výběru

Opakování

 

 

Uč.110-112

PS 46

 

Str. 39-40

 

 

Čtení dle výběru

M 5h

 

 

 

 

Násobení a dělení 0,1

PS 53-55

Procvičování násobilky a +- do 100

Procvičování násobilky a +- do 100

Procvičování násobilky a +- do 100

 

Prv 2h

 

 

 

Opakování -LÉTO

 

Opakování

V přírodě

Pozorování přírody

Pozorování přírody

ostatní

 

 

 

 

Malujte, tvořte, hrajte deskové hry, sportujte

Choďte do přírody.

Sbírejte bylinky, budou se hodit.

Jízda na kole je úžasná, stejně i kolečkové brusle.

Užívejte si.

 

Vysvětlivky:  žáci s IVP – učivo si projděte, pracujte v kratším rozsahu ( vyber cvičení, které snáze pochopíš), popřípadě se ozvi k osobní konzultaci na email. Ráda poradím.

ČJSLOVNÍ  DRUHY -  je třeba upevnit jen podstatná jména, slovesa, předložky, spojky ( ostatní sl.druhy jen seznámit)

Kromě učebnice a PS máte doma také procvičovací PS s dalšími cvičeníčky, které si můžete vybírat. Cvičení si projděte, některé ústně, jedno písemně, něco na fólie, popřípadě některé jako diktát.  V PS je to jasné, jednotlivá cvičení si doplňte, pokud zvládnete.

Písanka 2 -  dle rozpisu, procvičovat ( dodržujte správné tvary písmen)

Čtení –  kromě čítanky si čtěte jakoukoli oblíbenou knihu, jsou i dětské časopisy, komiksy.  Čtěte s porozuměním, dbejte na správnou intonaci vět.

M – je třeba zvládat násobilku 0,1,2,3,4,5 – zpaměti násobení i dělení a pamětné počítání do 100

Vím, že je v PS pár úkolů, ale nechte si nadepsat od rodičů sloupečky a přes folii počítejte, dá se využít vícekrát. Učte se násobilku zpaměti, můžete pak zkusit psát i početní diktáty, tvořte slovní úlohy.

Minutovky – využijte k procvičování .  

Pokud by byl problém, ozvěte se, pište na emailovou adresu.

Geometrie – rýsování : podobné úkolyjako v PS si můžete rýsovat na volné listy

-         přímky

-         úsečky

-         měření úsečky

-         tělesa

Prv – v rámci pobytu venku a na výletech pozorujte přírodu a povídejte si o dění kolem nás.

Vážení rodiče,

jsem ráda, že v rámci distanční výuky společně zvládáte učivo předepsané osnovami. Kdo mně vypracované úkoly posílá, mám zpětnou vazbu, že je vše OK. Pro hodnocení za 2.pololetí budu mít podklady. Je třeba tuto podmínku dodržet. Mějte prosím ještě trpělivost při výuce, aby vaše dítě nastoupilo do 3.třetí s dobrými základy. 

Děkuji všem M.Kašová, tř. uč.