Bookmark and Share

Učivo Aj, Nj, Vo

Vydáno dne 17. 03. 2020 (789 x přečteno)

Učivo AJ 5. - 9. ročník

        Nj 8. - 9. ročník

        Vo 6. -9. ročník


Učivo  pro 5. ročník

 

Angličtina:  A birthday party (str.28 – 29 )

Nejprve se nauč nová slova na šedivé liště dole na obou stránkách, zde je výslovnost:

go  away (gou  _wej) hold  (hold)  pat ( pet) cheek (čík)  fall down    (fól daun) give (giv)

ask for (ásk fó)  cry ( kraj) catch a ball ( keč a ból) a piece of cake  (a písov kejk) eat  (ít) 

on his way (on hiz wej)

Čtení s porozuměním:  Připrav si 12 proužků papíru a na každý napiš správnou větu pro každý obrázek. Pak věty seřaď do správného pořádku, aby utvořily příběh. Řešení zkontroluj podle učebnice ( str.29 dole). Když se to nepovede, zkus to znovu.

Psaní: pracovní sešit str. 24/1

3 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: čtení říkanky „Reading“

 

 

Učivo  pro 6. ročník

 

 Angličtina: Procvičování přít. času průběhového, opakování přítomného času prostého

Čtení s porozuměním: učebnice str.37 – 38 / 6,7,8

Psaní: malý sešit – učebnice str.39 / 2

            pracovní sešit – str.27 / 6,  str.28 / 8,   str.29 / 10,  str30 / 12, 13

Mluvení: zopakovat vypravování o narozeninách, rozsah 8 vět

 

Výchova k občanství:  Státní symboly ČR ( učebnice str.52 – 53)

Naše státní symboly jsou vyjmenovány v Ústavě ČR, Hlava první, článek 14.

Vyjmenuj je, zapamatuj si, z čeho se skládají. Zjisti, kdy a jakým způsobem se užívají.

 

 

Učivo  pro 7. ročník

 

Angličtina: Opakování a procvičování gramatiky

1 .Připomínám poslední úkol – učebnice str. 42/2a,b (napiš celé do sešitu.) Pozorně si přečti zadání. 2a – co kdo musí a nemusí dělat, 2b – co kdo musel a nemusel dělat

2. Hlasité procvičení stupňování krátkých  přídavných jmen:  učebnice str.43/4

3. Hlasité procvičování stupňování dlouhých přídavných jmen: učebnice  str.44/8

4. Psaní: pracovní sešit str.26/4,5

5. Procvičování  nepravidelných  sloves na kartičkách

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami si zopakují slovíčka 5. lekce

 

Výchova k občanstvíSlušnost pro každý denučebnice str.29 – 32 až ke shrnutí

Vypracuj do sešitu:

 1. Kdo podle pravidel slušného chování nabízí tykání a podává ruku jako první?
 2. Kdo zdraví jako první, dává přednost ve dveřích a je představován?
 3. Nakresli do sešitu vlastní vizitku, doplň své vysněné povolání.
 4. Vyznáš se ve vysokoškolských titulech? Přiřaď je k názvům.

Nápověda: doktorka všeobecného lékařství, zvěrolékař, vysokoškolský profesor, magistra, doktor přírodních věd, doktor filozofie, doktor pedagogiky, doktor práv

 1. Jak dáš najevo, že si druhého člověka vážíš?

Na závěr opiš shrnutí.  Můžeš také nalepit obrázek vkusně oblečených lidí.

 

 

Učivo pro 8. ročník

 

Angličtina: English songs

 

Učebnice str. 48 / dole „Ebony and Ivory“ poslech a prozkoumání textu písně, odpověz na  otázky. Do you like this song?

 

Učebnice str. 51 / Speaking – Use these expressions, speak about  your top three English songs. Why do you like them?

 

Psaní: učebnice str.49 / 1,2 ( Vypracuj do malého sešitu )

 

 

NěmčinaOpakování množného čísla podst. jmen

 

Učebnice  str. 71 /13,14  ústně nahlas

 Učebnice  str. 72 /16,17 písemně zkrácenou formou do sešitu

 

Pomocí slovníku vyhledej jednotné a množné číslo těchto slov:  ( napiš do sešitu )         

    míč, letadlo, tele, králík, jehně, okno, zrcadlo, klavír, bydliště, obchod

 

Výchova k občanství: viz 9. ročník

 

Učivo pro 9. ročník

 

Angličtina: Unit 4 – The Best Years of Our Lives

There is a nice test in your workbook on  page 29. Find out, what kind of person you are. Write the text about you in  your exercise book.

                              Use: I am probably a …..person.( Piš v 1. osobě čísla jed.)

Reading: Textbook page 44-45 Profiles of Ben, Roxanne and Mark

Writing: Textbook p. 44 / 2, ( Make the chart and complete it.)

                                 p.44  /3  ( Make a list, numbers  and names only)

 

Němčina:

Učebnice str. 25  -  Grammatik – opiš do sešitu, co je ve žlutém poli

Napiš cv. 25 / 10b do malého sešitu

Pracovní sešit, str.23 /11,12

 

Výchova k občanství: Přestupky a správní řízení (učebnice str. 31 – 32)

 1. Co jsou přestupky a kde jsou projednávány?
 2. Jaké tresty se za přestupky udělují?

Napiš si samostatně poznámky.

K rozcestníku na str. 32 přiřaď tyto přestupky:

 1. záškoláctví, nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce
 2. jízda na červenou, překročení nejvyšší povolené rychlosti
 3. prodej alkoholu osobě mladší 18 let, požití alkoholu v zaměstnání
 4. úmyslné poškození nebo znevážení státního symbolu, zneužití občanského průkazu
 5. rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy veřejného činitele
 6. neoprávněné provozování výdělečné činnosti, poškození jiného na ceně
 7. ublížení jinému urážkou na cti, hrubé chování k druhému pro jeho etnický původ
 8. zničení či poškození cizí věci,  drobná krádež nebo zpronevěra
 9. porušení zákazu vstupu do vojenského objektu

Dobrovolníci mohou připravit referát na téma : Trestní právo a druhy trestných činů