Bookmark and Share

Učební materiály – Čj 6. - 9. roč. , D 6. -7. roč.

Vydáno dne 22. 03. 2020 (434 x přečteno)

Na týden od 23.3.


Učební materiály – český jazyk, dějepis na týden od 23. 3. 2020

Český jazyk 6. třída

Učebnice str. 18/cv.3 – do ŠS (neurčujte mluvnické kategorie, pouze správné tvary podstatných jmen)

Učebnice str. 27/cv.2 – do ŠS doplnit

PS str. 15/cv.5 – doplňujte nad slova v závorkách

Žák s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) – malá učebnice nakladatelství SEPTIMA – str.55/cv.25 Jak kmotra našla Palečka – pouze doplnit do ŠS

 

Český jazyk 7. třída

Ještě k přídavným jménům!

Utvořte si jmenné tvary od přídavných jmen ukrytý, zahleděný, otočený, pročtený, prožitý, smířený, lepený, dosažený, ulomený, zalitý (vzor: ponořený – ponořen, ponořena, ponořeno) – do ŠS

Učebnice str. 43/cv.5, str.44/cv.7 – do ŠS

Žáci s IVP – malá učebnice nakladatelství SEPTIMA – str. 72/cv.7 Bolavý zub – přečtěte si článek a do domácího sešitu odpovězte na otázky 1,2,3,4,5 /str. 73 Napište pouze odpověď, otázky neopisujte.

 

Český jazyk – 8. třída

Procvičování a opakování veškerého učiva o číslovkách.

Do ŠS – opiš cvičení a urči oba druhy číslovek:

První vyhrání z kapsy vyhání. Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. Po dvaceti krocích se zastavil. Má stále tisíce výmluv. Mám sto chutí toho nechat, už mě to nebaví mnohokrát opakovat. Mirek je jeden z mála mých dobrých kamarádů. Vedeme o dva góly. Byla to láska na první pohled. S oběma syny bydlí ve třetím patře. Z Devatera pohádek od K. Čapka přečetl zatím málo stránek. Dvakrát denně provádí několik cviků.

 

 

 

Český jazyk – 9. třída

Pokračujeme opakováním učiva o souvětí.

PS str. 9/cv.16 Bláznivé výzkumy  - do textu označte všechno, co je v zadání

PS str. 34/cv.6,7,8,9,10 – zakroužkujte si správnou odpověď

Procvičování k PZ – www.umimecesky.cz

 

 

 

Dějepis – 6. třída

Učebnice str. 83-84 řecko-perské války (pročíst+ prohlédnout obrázky)

Poznámky do sešitu obdržíte v průběhu týdne.

 

Dějepis – 7. třída

Učebnice str. 102-103 Václav IV.

Znáte seriál Dějiny udatného národa českého – máte-li možnost, prohlédněte si díly o Karlu IV. a Václavu IV.

Poznámky obdržíte v průběhu týdne.