Bookmark and Share

Třídní schůzky – individuální konzultace

Vydáno dne 21. 11. 2020 (254 x přečteno)


Vzhledem k epidemické situaci neproběhnou tradiční podzimní třídní schůzky.

Po návratu do školy budou mít žáci zapsané hodnocení za 1. čtvrtletí v žákovských knížkách, notýscích.

Pokud rodiče (zákonní zástupci) potřebují bližší informace ohledně prospěchu a chování jejich dítěte

za 1. čtvrtletí šk. r. 2020/2021, nechť se obrátí na příslušného třídního učitele nebo konkrétního vyučujícího.

Způsob: e-mail, Teams, telefonát, individuální schůzka s dodržením hygienických pravidel.