Bookmark and Share

Střednědobý výhled hospodaření na rok 2022, 2023

Vydáno dne 05. 12. 2019 (215 x přečteno)


 

 

rok 2022

rok 2023

Výnosy celkem

21 450 000,-

21 550 000,-

příspěvek zřizovatele

   1 680 000,-

  1 680 000,-

přímá dotace

19 700 000,-

19 800 000,-

výnosy z hlavní činnosti

         70 000,-

        70 000,-

(úplata MŠ, ŠD)

      

      

Náklady celkem

21 450 000,-

21 550 000,-

příspěvek od zřizovatele

   1 680 000,-

   1 680 000,-

přímá dotace

19 700 000,-

19 800 000,-

čerpání z hlavní činnosti

        70 000,-

        70 000,-