Bookmark and Share

Střednědobý výhled hospodaření

Vydáno dne 27. 11. 2018 (377 x přečteno)

 na rok 2020, 2021


 

 

rok 2020

rok 2021

Výnosy celkem

16 720 000,-

16 820 000,-

příspěvek zřizovatele

   2 040 000,-

  2 040 000,-

přímá dotace

 14 600 000,-

 14 700 000,-

výnosy z hlavní činnosti

         80 000,-

        80 000,-

(úplata MŠ, ŠD)

      

      

Náklady celkem

16 720 000,-

16 820 000,-

příspěvek od zřizovatele

   2 040 000,-

   2 040 000,-

přímá dotace

14 600 000,-

14 700 000,-

čerpání z hlavní činnosti

        80 000,-

        80 000,-