Bookmark and Share

Soubor pedagogicko-organizačních informací

Vydáno dne 28. 08. 2018 (783 x přečteno)

pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019


Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen „Soubor“) na školní rok 2018/2019 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2018/2019.
Nejedná se o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „MŠMT“), nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.
Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.
Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.

Více zde:

Soubor.pdf