Bookmark and Share

Školní družina

Vydáno dne 25. 09. 2015 (1932 x přečteno)

Ve školním roce 2015-2016 budou otevřena 2 oddělení. Provoz ŠD : 7.00 - 7.35, 11.35 - 15.30, 13.00 - 14.00 vycházka

Příspěvek na uč. pomůcky 60,-Kč měsíčně, platba se provádí za pololetí (300,-Kč) bezhotovostně na účet školy v říjnu a v březnu.

číslo účtu ZŠ: 824101349, VS datum narození dítěte.
Má-li být žák uvolněn z ŠD jinak než je uvedeno v přihlášce, lze žáka uvolnit pouze na základě ústní nebo písemné žádosti rodičů !!!


mobil Jitka Jiříková: 607 188 998

Potřeby do ŠD: ručník, hrneček, převlečení - dle uvážení (kraťasy, tepláky).

 


Zdroj: Jitka Jiříková