Bookmark and Share

Rozvoj komunikačních dovedností

Vydáno dne 01. 10. 2015 (2111 x přečteno)

V letošním školním roce 2015/2016 se škola přihlásila do nového projektu na rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce formou blended learningu. Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém a německém jazyce formou kombinované a individualizované výuky na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. Ve škole jsme zavedli do běžné výuky digitální interaktivní systém, který je pro žáky dostupný i z domova. V rámci tohoto projektu škola nakoupí další techniku. Výuku zajistíme v počítačové učebně a nově v kompletní mobilní učebně s tablety.


 Žáci dostali přihlašovací údaje na server, kde probíhá výuka on-line. Výhodou tohoto systému je, že se žáci mohou do systému přihlásit kdekoliv (kde mají k dispozici internetové připojení) a na jakémkoliv zařízení (mobilní telefon, tablet, počítač).

 Věříme, že tento systém v žácích probudí chuť a zatraktivní výuku cizích jazyků ve škole i domácí přípravu.