Bookmark and Share

Projekt - EU peníze školám

Vydáno dne 26. 01. 2013 (3427 x přečteno)

Naše škola se od 28.8.2012 zapojila do projektu EU peníze školám pod názvem "Moderní škola". Peníze z tohoto projektu budou využity na zkvalitnění výuky, vzdělávání pedagogických pracovníků a na vybavení školy.


Základní informace k projektu

•             Žádost v Benefitu 7 byla zaslána na MŠMT 4. 5. 2012 následně 10. 8. 2012 byl projekt přijat.

•             Rozpočet projektu je 727 416 Kč (nevyčerpáno 2 584 Kč).

•             Harmonogram čerpání: 1. 8. 2012 - 436 449,60 Kč a od 1. 10. 2013 - 290 966,40 Kč.

Do tohoto projektu je zapojeno 9 pedagogických pracovníků, kteří vytvářejí výukové materiály a tzv. DUMy (digitální učební materiál) v jednotlivých šablonách. Na základě vzdělávacích potřeb školy bude organizováno DVPP, finanční prostředky budou také použity na zdokonalení vybavení školy informační a komunikační technikou. Vyučující již mají rozdělené jednotlivé šablony v části inovace – pracují na tvorbě výukových materiálů.

Ve vztahu k ŠVP jsme se rozhodli zaměřit na tato témata:

•             Čtenářská informační gramotnost.

•             Cizí jazyky.

•             Využívání ICT.

Kontaktní osoba pro zájemce materiálů

Jméno a příjmení

Telefon

Mgr. Tomáš Janda

376 392 419

 

 EU peníze školám