Bookmark and Share

Prodloužení nouzového stavu

Vydáno dne 31. 10. 2020 (171 x přečteno)

Prodloužení nouzového stavu,  distančního vzdělávání


Vláda prodloužila nouzový stav do 20.11. 2020. Školy pokračují v distančním vzdělávání. Velký tlak je kladen samozřejmě na zákonné zástupce žáků, není to určitě pro Vás snadné. Naši pedagogové nejsou z této situace nadšeni, věřte, že bychom rádi učili tradiční prezenční formou. I pro nás toto není jednoduché, snažíme se v systému Teams pracovat a zdokonalovat se. Pro distanční vzdělávání platí více způsobů, jak plnit úkoly, které mají zohledňovat možnosti žáků i učitelů (on-line výuka, vypracování pracovních listů, práce s informacemi, jejich vyhledávání, plnění úkolů v učebnicích, pracovních sešitech apod.) Pokud máte nějaké problémy s výukou nebo nejasnosti, připomínky, žádám Vás, abyste se výhradně obraceli na školu – ředitelství nebo na konkrétní vyučující. Věřte, že si uvědomujeme nelehkou situaci, která je s tímto způsobem vzdělávání spojena. Děkujeme Vám za spolupráci a doufejme, že se naši žáci vrátí co nejdříve do školy.

 

Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy