Bookmark and Share

Přírodopis pro 7. ročník

Vydáno dne 09. 06. 2020 (165 x přečteno)


Přírodopis 7. ročník

 

A jsme na konci. Poslední látka a úkoly pro tento rok. 

Vypracované úkoly posílejte na e-mail, případně do 16. 6. vložte vypracované úkoly do schránky na škole. Pak již budu vytvářet známky, kde budu přihlížet k vaší domácí práci.

 - látka do 16. 6. 2020 – téma: Společenstvo vod, luk, polí a sídel

- v učebnici se tohoto tématu týká strana 116-121

- výpisky přikládám (Stačí vytisknout a nalepit do sešitu. Kdo nemá tiskárnu přepíše do sešitu. Výpisky na další stránce.)

- na zvláštní papír vypracujte otázky z učebnice str. 117/1, 119/1,2  a z pracovního sešitu str. 56/1,2, 57/1,2,3 a str. 58

- můžete se podívat na video Společenstvo lesa (jsou tam i další společenstva, které probereme příští týden)https://www.youtube.com/watch?v=nztndOZvERk&t=97s  - zůstává z minulého týdne

- Kahoot: Game PIN: 0886495         

 Hra je otevřena do 14.6. do 12:00

 

 

Společenstvo vod a mokřadů

- voda obsahuje minerální látky a plyny

- pevninské vody: stojaté (jezera, tůně, rybníky), tekoucí (potoky, řeky)

- mokřady – slepá říční ramena, bažiny, močály, rašeliniště

 

Stojaté vody:

- baktérie

- rostliny: rdest vzplývavý, leknín bílý a stulík žlutý, šroubatka, váleč

- bezobratlí: nitěnka, pijavka, okružák, plovatka, škeble, rak bahenní, potápník, znakoplavka, larvy vážek

- plankton (sinice, řasy, prvoci, drobní korýši)

- obratlovci: kapr, lín, plotice

 

Břeh

- rákos, orobinec, ostřice, vrba, olše

                - rackové, kachny, labutě, potápky, slípky, skokani, čolci, užovka obojková, želva bahenní, ondatra pižmová, hryzec vodní

Tekoucí vody:

Horní tok

 – voda rychlá, prokysličená s malým množstvím živin

- ploštěnky, larvy hmyzu a měkkýši, raci, pstruh, střevle, vranka, skorec, ledňáček, konipas, vydra

Dolní tok

 – pomalejší voda, méně kyslíku – cejn, štika, parma, bolen sumec, užovka

 

Rašeliniště – rašeliníky, rosnatka, suchopýr, borůvky, borovice kleč, bříza trpasličí, tetřívek obecný

 

Společenstvo luk, pastvin a strání

- umělé ekosystémy

- bez údržby by byly opět lesem

Vlhčí louky: psárka, ovsík, lipnice, kostřava, kakost luční, kopretina, zvonek, kohoutek

Sušší stráně: kostřava, kavyl, hlaváček, koniklec

Živočiši: hlodavci, krtci, skřivan, čejka, hmyz

 

Společenstvo polí a sídelní aglomerace

Pole

Plevele: pýr, přeslička, kokoška, mák, zemědým, svlačec, rmen (hlavně vegetativní rozmnožování oddenkem)

Meze: růže, trnka, hloh

Živočichové: zajíc, rejsek, hraboš, koroptev, mandelinka, cvrček, saranče

 

Sídla

- rumiště – příkopy

- kokoška, podběl, vratič, kopřiva, hluchavka, kakost smrdutý, mochna, jetel, bršlice kozí noha

- myš, potkan, krysa, šváb

- vlaštovka, sova pálená, rehek, sýkora koňadra, ježek

- tur, prase, kachna, husa, kur, pes, kočka