Bookmark and Share

Přírodopis pro 6. ročník

Vydáno dne 01. 06. 2020 (323 x přečteno)


Přírodopis 6. ročník

 

Přeji vám krásný Den dětí Usmívající se. Pořádně si jej užijte. Dárek ode mě je to, že zasílám poslední teorii Usmívající se. Po splnění dnešních úkolů můžete odložit učebnici a již nám zbyde jen pár úkolů v pracovním sešitě.

 

- látka do 8. 6. 2020 – téma: Člověk a příroda

- v učebnici se tohoto tématu týká strana 104-109

- výpisky přikládám (Stačí vytisknout a nalepit do sešitu. Kdo nemá tiskárnu přepíše do sešitu. Výpisky na další stránce.)

- na zvláštní papír vypracujte otázky z učebnice str. 105/1; 107/2; 109/4 a z pracovního sešitu str. 35/7,8 a 36/1,2,4,5; str. 39

- link na prezentaci: ZDE

 

 

 

Zápis do sešitu:

Člověk a příroda

Společenstvo = soubor organismů,

                                - rostlinné a živočišné

                                - vzájemně v potravní závislosti = potravní řetězce

Ekosystém = organismy + prostředí

- probíhá koloběh látek

                                - na Zemi různé ekosystémy                 - přírodní (les, poušť, savana)

                                                                                              - umělé ( pole, vinice, rybníky)

Příroda neživá – voda, vzduch, půda, pohoří

                živá -organismy

- organismy se přizpůsobují životnímu prostředí, vzniká biologická rovnováha

- člověk byl nejprve lovec a sběrač, poté zemědělec, postupně vznikla řemesla a průmysl, což má globální =celosvětový dopad na životní prostředí

Ochrana přírody

- nejstarší národní park na světě= Yellowstonský NP (1872)

- nejstarší chráněné území v ČR – Žofínský prales (1838)

Zákon o ochraně přírody zřizuje u nás tato chráněná území:

NP = národní parky;  KRNAP (1963) – nejstarší národní park,  Podyjí (1991), Šumava (1991), České Švýcarsko (1999)

CHKO =chráněná krajinná oblast (Český kras, Kokořínsko, Šumava……………………..)

Přírodní rezervace

Chráněná území

 

Červená kniha rostlin a živočichů= seznam ohrožených druhů  (např. leknín, ještěrka zelená atd…..)