Bookmark and Share

Přerušení provozu školní družiny

Vydáno dne 21. 05. 2020 (139 x přečteno)


                 Základní škola a mateřská škola Strážov,

                              příspěvková organizace

 

 Věc: Přerušení provozu školní družiny                                                          

                                                                                                                   

                                                                                                                                         Ve Strážově 21.5. 2020

  

            Ve dnech od 1.7. 2020 – 31.8. 2020 bude přerušen provoz ve ŠD Strážov. Ve ŠD bude obnoven provoz od 1.9. 2020.

 K uzavření školní dužiny dochází po dohodě se zřizovatelem z provozně – technických a ekonomických důvodů.

   

                                                                                          Mgr. Šárka Rašková

                                                                                            ředitelka školy