Bookmark and Share

Poznámky z dějepisu pro 6. a 7. třídu

Vydáno dne 19. 03. 2020 (280 x přečteno)


Poznámky z dějepisu pro 6. a 7. třídu

 

Posílám poznámky z učiva, které jsem zadala na začátku týdne. Kdo má možnost vytisknout, vlepí hezky!!! do sešitu. Kdo nemá doma tiskárnu, do sešitu si poznámky přepíše. Prosím všechny, aby tak učinili!!!

 

6. třída

Městský stát SPARTA

Poloha – Peloponéský poloostrov, zakladatelé Dorové.

Skromný život, tvrdá a přísná výchova chlapců i dívek – příprava na války.

Čtení, psaní – jen pro vojenské účely.

V čele Sparty – 2 králové (válka)

                            rada starších (mír – 28 mužů nad 60 let)

Poloponéský spolek – sdružení městských států na Peloponéském poloostrově pod vedením Sparty.

Kvůli válkám – Sparta hospodářsky i kulturně zaostalá.

 

Městský stát Atény

Poloha – malý poloostrov Atika, vlastní přístav Pireus, centrum města – pahorek Akropolis (chrámy, socha bohyně Athény)

Zájem o kulturu, vzdělání, rozvoj řemesel – typická aténská keramika

V čele – nejvyšší úředník ( Solon – vydal zákony proti otroctví svobodných občanů, Perikles – největší rozvoj Atén)

Aténská demokracie – vláda lidu prostřednictvím volených zástupců

 

Doporučuji množství krátkých filmů na internetu o dějinách starověkého Řecka.

Např. seriál KOMPAS ČASU, který běžel na DÉČKU.

 

 

 

 

 

7. třída

Gotická kultura

Vznik – 12. století ve Francii.

V Čechách – polovina 13. století

Znaky – lomený oblouk, odlehčené stavby venkovním opěrným systémem, pilíře se štíhlými špičkami – fiálami

Církevní stavby – katedrály (Francie, Španělsko, Německo)

Čechy – Chrám sv. Víta (stavitelé Matyáš z Arrasu, Petr Parléř), Chrám sv. Barbory Kutná Hora

Hrady – Křivoklát, Zvíkov, Rabí, Karlštejn

Sochy – madony, piety

Malířství – deskové obrazy – mistr Theodorik (výzdoba kaple sv. Kříže na Karlštejně)

Univerzita – v čele rektor, rozdělena na fakulty – v čele děkan

Absolvent univerzity ve středověku - bakalář, mistr

Gotická písemná památka – Dalimilova kronika

 

Na internetu je mnoho krásných pořadů o gotických památkách v Čechách i v Evropě – hledejte a prohlížejte!

 

Případné dotazy mi posílejte na školní e-mail, budou mi předány.

                                                                  Opatrujte se!                Hana Ulrychová