Bookmark and Share

Organizace konce školního roku 2019/2020

Vydáno dne 22. 06. 2020 (337 x přečteno)


Organizace konce školního roku 2019/2020

Vyučování na I. stupni ZŠ končí tento pátek 26.6. 2020.

Konzultace pro II. stupeň ZŠ proběhnou naposledy tento týden (ve dnech od 22.6. – 25.6. 2020).

29.6.2020 pokračuje distanční výuka  (dokončení úkolů, procvičování) ve všech třídách.

30.6. 2020 od 8.00 hod – I., II. stupeň vysvědčení, II. stupeň rozloučení s IX. třídou.

 

Pro vysvědčení mohou přijít i žáci, kteří se v posledních týdnech neúčastnili výuky nebo konzultací ve škole. Tito žáci před vstupem do školy odevzdají řádně vyplněné a podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního  onemocnění" . Žáci, kteří již dříve "Čestné prohlášení" odevzdali, jej znovu neodevzdávají.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ