Bookmark and Share

Odhlašování stravy

Vydáno dne 16. 07. 2019 (1255 x přečteno)

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.


 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7wf0KRTwGEq2HIL6lDPJLAROQKoKb61BkdCTS98gd7BUOVNFUjBTMzZMNkpUR1lDNkRPNDZRRE45Ti4u