Bookmark and Share

Odhlašování a přihlašování obědů

Vydáno dne 24. 01. 2019 (573 x přečteno)

ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ


INFORMACE PRO RODIČE

Připomínáme základní informace týkající se odhlašování a přihlašování obědů.

- žák/strávník je přihlášen ke stravování po celou dobu školní docházky, tzn. od září do června (při změně školy, přestěhování apod. je nutné v průběhu celého roku ukončit stravování  osobně v kanceláři ŠJ).

- žák/strávník má vždy oběd automaticky přihlášen na celý měsíc (pokud si zákonný zástupce žáka nedomluví jinak).

- přihlášování a odhlášování obědů je třeba provést den předem do 14.00 hod, v případě nemoci lze oběd odhlásit do 08.00 hod. příslušného dne osobně u vedoucí školní jídelny nebo telefonicky na čísle 376 392 444.

- obědy za žáka se odhlašují zákonným zástupcem buď na dobu určitou (od-do) nebo do odvolání. V případě odhlášení obědů do odvolání musí být strávníkovi oběd opět přihlášen osobně u vedoucí ŠJ nebo telefonicky do 08.00 hod daného dne.

- DOTOVANÝ OBĚD (cena se rovná limitu na potraviny dle věkové kategorie) LZE ČERPAT POUZE V DOBĚ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKA ve vyučování a PRVNÍ DEN NEMOCI. V ostatních dnech (vyzvednutý oběd v další dny nemoci, ale i neodhlášený) JE ČERPÁNÍ DOTOVANÉHO OBĚDA NEOPRÁVNĚNÉ a bude strávníkovi účtována plná cena oběda.

- automaticky jsou strávníkům odhlášeny obědy v době všech v prázdnin a státních svátků.

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování v návaznosti na školský zákon č.561/2004 Sb.

 

Pro případné další informace týkající se záležitostí ŠJ se obracejte na vedoucí školní jídelny.