Bookmark and Share

Obědy žáků II.stupně ZŠ od 14.10.2020

Vydáno dne 13. 10. 2020 (64 x přečteno)Na základě nového nařízení vlády dochází od 14.10.2020 k následujícím změnám.

Od 14.10. do 23.10.2020 mají VŠICHNI žáci II. stupně stravu ODHLÁŠENOU

!!! POZOR!!! V době povinného distančního vzdělávání MAJÍ žáci NÁROK na DOTOVANÝ OBĚD, tj. cena oběda 27,- Kč pro žáky 11 - 14 let, 30,- Kč pro žáky 15 a více let. V případě zájmu o odběr dotovaného oběda v době distanční výuky, žádáme rodiče žáků, aby nejpozději do STŘEDY 14.10.2020 12.00 hod stravu přihlásili u vedoucí ŠJ na tel. čísle 376 392 444. Obědy budou vydávány na základě čipu do vlastních jídlonosičů a to v době od 11.30 do 11.45 hod (zadní vchod ŠJ, vstup pouze s rouškou, dodržujte odstupy).

SHRNUTÍ:

Od 14.10. do 16.10. - STRAVA ODHLÁŠENA. LZE OBJEDNAT

Od 19.10. do 23.10. - STRAVA ODHLÁŠENA, LZE OBJEDNAT

Od 26.10. do 27.10. - STRAVA ODHLÁŠENA, NELZE OBJEDNAT, neprobíhá distanční vzdělávání

28.10. - NELZE OBJEDNAT, STÁTNÍ SVÁTEK

Od 29.10. do 30.10. - STRAVA ODHLÁŠENA, NELZE OBJEDNAT, podzimní prázdniny