Bookmark and Share

Návrh rozpočtu na rok 2020 v závazných ukazatel

Vydáno dne 05. 12. 2019 (208 x přečteno)


 

    

VÝNOSY

 

Přímá dotace

17 098 513,00 Kč

Příspěvek zřizovatele

  1 911 000,00 Kč

Výnosy z hlavní činnosti – (úplata MŠ, ŠD)

       63 000,00 Kč

CELKEM VÝNOSY

19 072 513,00 Kč

NÁKLADY

 

Čerpání přímé dotace   -    na platy

11 319 215,70 Kč

  -   ostatní (odvody, FKSP, ONIV)

  5 779 297,30 Kč

 

Čerpání příspěvku zřizovatele

   1 911 000,00 Kč

Čerpání z hlavní činnosti

        63 000,00 Kč

CELKEM NÁKLADY

19 072 513,00 Kč