Bookmark and Share

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vydáno dne 27. 11. 2018 (406 x přečteno)

v závazných ukazatelích


 

VÝNOSY

 

Přímá dotace

14 559 725,00 Kč

Příspěvek zřizovatele

  2 040 000,00 Kč

Výnosy z hlavní činnosti – (úplata MŠ, ŠD)

       79 000,00 Kč

CELKEM VÝNOSY

16 678 725,00 Kč

NÁKLADY

 

Čerpání přímé dotace   -    na platy

   10 568 123,00 Kč

                                      -   ostatní

                                          (odvody, FKSP, ONIV)

   3 991 602,00 Kč

 

Čerpání příspěvku zřizovatele

2 040 000,00 Kč

Čerpání z hlavní činnosti

     79 000,00 Kč

CELKEM NÁKLADY

16 678 725,00 Kč