Bookmark and Share

Návrat žáků 30.11. 2020

Vydáno dne 21. 11. 2020 (323 x přečteno)


Návrat žáků 30.11. 2020 (roušky po celý den)

Návrat všech žáků I. stupně a 9. ročníku prezenční formou,

6., 7. a 8. ročník rotační výuka (střídavá).

V týdnu od 30.11. 2020 prezenční výuka 6., 7. a 9. ročník, 8. ročník distanční výuka (on-line).

V dalším týdnu od 7.12. 2020 prezenční výuka 8., 9. ročník a 6., a 7. ročník distanční výuka (on-line).

Distanční výuka bude probíhat v Teamsu, vyučující naplánují hodiny a žáci je budou mít v sekci Kalendář.

Střídání ročníků bude probíhat do odvolání, záleží na stupni v PES. Prezenční výuka bude odpovídat rozvrhu,

při Hv se nesmí zpívat a při Tv se nesmí cvičit – náhradní aktivity (týká se i Pč). Hodiny jsou povinné, žáci musí

dodržet týdenní dotaci hodin.

 

Školní družina

Bude v režimu, který byl nastaven k 1.9. 2020, ale účastníci zájmového vzdělávání musí mít roušky.

 

Mateřská škola

Pracuje ve stejném režimu od 1.9. 2020.

 

Školní jídelna

Stejný režim, žáci v době distančního vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd, který si ve stanoveném čase vyzvednou v jídlonosičích.

Výdej u venkovního vchodu do ŠJ.          

 

Volby do školské rady

Žádáme rodiče, zákonné zástupce, aby navrhli 2 zástupce do školské rady, viz již uveřejněný příspěvek.

 

Komunikace žáků v Teamsu

Žádáme žáky, aby dodržovali pravidla slušné komunikace, vyvarovali se používání vulgárních výrazů.

I v době distančního (střídavého) vzdělávání se musí dodržovat Školní řád!

 

 

Opatření PES pro oblast školství

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.