Bookmark and Share

Naše hodiny tělocviku

Vydáno dne 02. 12. 2009 (3403 x přečteno)

Žáci na hodinách tělocviku si osvojují základy volejbalu. Seznamují se s pravidly této hry. Učí se manipulaci s míčem, odbíjení a správnou techniku přihrávek, posilují smysl pro čestnou hru a fair play. Součástí výuky je také navyknout žáky na pravidelné procvičení před každou sportovní aktivitou a závěrečné protažení svalových skupin.