Bookmark and Share

Konzultace žáků II. stupně od 8.6. 2020

Vydáno dne 02. 06. 2020 (461 x přečteno)


Konzultace žáků II. stupně od 8.6. 2020

Konzultace budou probíhat dle zveřejněného rozvrhu.

Jelikož se přihlásili pouze 2 žáci 9. roč., konzultace jsme nestanovili (byla by jim vyčleněna středa a čtvrtek), tento ročník bude pokračovat v distanční výuce, stejně tak žáci ostatních ročníků, kteří nebudou chodit na konzultace.

6. a 7. roč. konzultace v týdnu od 8.6. – 26.6. 2020 budou probíhat každé pondělí a úterý od 8.00 – 12.10 hod. Žáci 6. roč. se budou vyučovat v učebně 9. roč. a žáci 7. roč. v učebně 8. roč. Šatny budou v přízemí. Suterén se nebude používat, kromě prvního dne, kdy si žáci vyzvednou přezůvky a věci na tělocvik, které si odnesou domů.

8. roč. bude mít konzultace každou středu a čtvrtek od 8.00 – 12.30 hod. ve své třídě.

Čas příchodu do školy je v 7. 30 hod. pro 6. roč., v 7.45 hod pro 7. roč., v 7.45 hod pro 8. roč.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák vyplněné a podepsané Prohlášení (ke stažení na webu školy), bez něj nemohou na konzultace. Do školy nesmí přijít žák vykazující projevy onemocnění.

Žádáme rodiče, aby se seznámili s upraveným Manuálem MŠMT – je na webu.

Do školy musí mít žák 2 roušky a sáček.

Pokud bude žák chtít oběd, musí si jej přihlásit ve ŠJ obvyklým způsobem. Na oběd odvedou učitelé žáky po ročnících po skončení konzultací. Ve ŠJ platí omezení, u stolku sedí jeden strávník a před vstupem do ŠJ musí provést dezinfekci rukou. Pokud se žák nebude stravovat, po konzultacích odchází domů.

V týdnu od 22.6. – 26.6. 2020 zveřejníme způsob odevzdávání učebnic a předání vysvědčení (rozloučení s 9. roč.).

 

                                                                                                                               Mgr. Šárka Rašková

                                                                                                                                    ředitelka školy

 

 

Ve Strážově dne 2.6. 2020

 

 

 

 

POKYNY MŠMT

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ