Bookmark and Share

Konzultace pro 2. stupeň – pozor změna !

Vydáno dne 04. 06. 2020 (636 x přečteno)

Pozor aktualizováno 4.6. 2020 ve 12.27 hod.


Konzultace pro 2. stupeň – změna !

Vzhledem k velkému počtu žáků 6. třídy, kteří se zúčastní konzultací od 8.6. 2020, bude 6. třída rozdělena na dvě paralelní skupiny – 6.A a 6.B (z důvodu maximálního povoleného počtu žáků ve skupině, který je stanoven na 15 žáků). Proto dochází ke změnám v rozvrzích hodin pro 6. i 7. třídu. Nový rozvrh naleznete v příloze. Žáci 6. třídy budou rozděleni do skupin v pondělí 8.6. 2020 před začátkem konzultací.

 

Připomínáme: všichni žáci jsou povinni před prvním vstupem do školy odevzdat řádně vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Při neodevzdání nebude žák vpuštěn do školy!

 

Mgr. Šárka Rašková

ředitelka ZŠ a MŠ Strážov

 

ROZVRH

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

POKYNY MŠMT

 

Aktualizováno 4.6.2020 ve 12.27 hod.:

Doplnění pro 6. třídu - všichni si v pondělí 8.6. 2020 přineste pomůcky na předměty obou skupin. Konkrétně na Čj, M , Aj, Př, F, D.