Bookmark and Share

Informace pro strávníky II.stupně ZŠ od 08.06.2020

Vydáno dne 03. 06. 2020 (228 x přečteno)


PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO žáky II.STUPNĚ ZŠ OD 08.06.2020

V případě zájmu o školní stravování od 08.06.2020 je NUTNÉ stravu na dané dny (tj. PO + ÚT žáci 6. a 7. třídy a ST + ČT žáci 8.třídy) PŘIHLÁSIT telefonicky na čísle 376 392 444 nebo prostřednictvím internetu na www.strava.cznejpozději do 05.06.2020.

Poté bude již odhlašování a přihlašování stravy probíhat standartním způsobem, tj. den předem do 14.00 hod (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka do 08.00 hod odhlašovaného dne.

 

Školní stravování bude probíhat za přísných hygienických a organizačních podmínek.

Výdej obědů proběhne po skupinách za dohledu pedagogických pracovníků v následujícím časovém rozmezí:    

12.20 hod 6. třída (PO + ÚT), 8. třída (ST + ČT)

12.40 hod 7. třída (PO + ÚT)

Před vstupem do školní jídelny si strávník umyje řádně ruce nebo použije dezinfekci na ruce.

Strávníci dodržují v jídelně obvyklé rozestupy jako ve třídě.

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Roušku si strávník odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 

POZN.

Vyúčtování stravného bude provedeno v měsíci červenci. Přeplatky budou vráceny na účet, který je uveden v přihlášce ke stravování.

Strávníci ukončující školní docházku při ZŠ Strážov mohou vrátit nepoškozený identifikační čip u vedoucí ŠJ, a to nejpozději do 2 měsíců. Zákonný zástupce strávníka zruší trvalý příkaz.