Bookmark and Share

Informace pro strávníky I.stupně ZŠ od 25.5.2020

Vydáno dne 11. 05. 2020 (169 x přečteno)


PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO I.STUPEŇ ZŠ OD 25.5.2020

V případě zájmu o školní stravování od 25.05.2020 je NUTNÉ stravu na květen i červen PŘIHLÁSIT telefonicky na čísle 376 392 444 nebo prostřednictvím internetu na www.strava.cznejpozději do 20.5.2020.

Poté bude již odhlašování a přihlašování stravy probíhat standartním způsobem, tj. den předem do 14.00 hod (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka do 08.00 hod odhlašovaného dne.

 

Školní stravování bude probíhat za přísných hygienických a organizačních podmínek.

Výdej obědů proběhne po skupinách za dohledu pedagogických pracovníků v následujícím časovém rozmezí:    

11.00 hod 1. třída

11.20 hod 2. třída

11.40 hod 3. + 4. třída

12.00 hod 5. třída

Před vstupem do školní jídelny si strávník umyje řádně ruce nebo použije dezinfekci na ruce.

Strávníci dodržují v jídelně obvyklé rozestupy jako ve třídě.

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Roušku si strávník odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.