Bookmark and Share

Informace ke stravování

Vydáno dne 19. 07. 2019 (559 x přečteno)

Informace pro strávníky ve školním roce 2019 / 2020


Informace pro strávníky ve školním roce 2019 / 2020

 • Všichni zájemci o školní stravování musí vyplnit ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ.
 • Přihláška pro školní rok 2019 / 2020 je připravena u třídních učitelů, v kanceláři školní jídelny nebo si ji může strávník stáhnout na stránkách školy.
 • Řádně vyplněnou přihlášku odevzdá každý strávník buď třídnímu učiteli nebo přímo ve školní jídelně a to nejpozději do 4.září 2019.
 • Na základě doručené a správně vyplněné přihlášky obdrží strávník popř. zákonný zástupce strávníka evidenční číslo, které slouží u strávníků nejen jako variabilní symbol k rychlejší identifikaci platby strávníka, ale NOVĚ také jako ID strávníka k odhlašování stravy pomocí e-formuláře na stránkách školy (platí pouze pro nové strávníky, pro stávající strávníky zůstává evidenční číslo nezměněno).
 • Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen k odebírání stravy a pokud on sám nebo odpovědný zástupce stravu telefonicky popř. písemně neodhlásí u vedoucí školní jídelny (např. z důvodu změny školy, přestěhování apod.), je opakovaně každý měsíc k odebírání stravy přihlašován až do konce školního roku.

Odhlašování stravy

Odhlásit stravu lze pouze den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě nutnosti lze stravu odhlásit ještě do 8:00 hod odhlašovaného dne a to:

 • osobně v kanceláři u vedoucí školní jídelny
 • telefonicky na tel. čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se strava odhlašuje)
 • e-formulářem na stránkách školy

Ceny stravného

Žáci 7 – 10 let                     25,- Kč                  

Žáci 11 – 14 let                   27,- Kč                  

Žáci 15 a více let                 30,- Kč                 

Zaměstnanci                       18,- Kč ( + 17,- Kč příspěvek z FKSP)

Důchodci vlastní organizace  35,- Kč

Cizí strávníci                        65,- Kč

 Informace k platbám stravného

 • Strava se platí předem formou ZÁLOHY, to znamená, že do 25. dne v měsíci musí být uhrazena záloha na následující měsíc (tím je myšleno, že nejpozději 25. den v měsíci bude záloha připsána na účtu školy).
 • ČÍSLO ÚČTU: 824101349 / 0800
 • Stanovená výše ZÁLOHY:

Žáci ZŠ 1. – 4. třída                              450,- Kč

Žáci ZŠ 5. – 9. třída                              500,- Kč

Zaměstnanci                                        500,- Kč

Cizí strávníci                                      1.000,- Kč

 • Při každé platbě je nutné uvádět jako variabilní symbol evidenční číslo strávníka, které je strávníkovi přiděleno po odevzdání přihlášky ke stravování a je platné po celou dobu stravování.
 • Pokud z různých důvodů nemůžete stravu uhradit v termínu, volejte ŠJ, tel. 376 392 444.
 • Další informace naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Příprava pokrmů je vázána na vyhlášku č. 107 / 2005 Sb., o školním stravování, která ukládá zařazování strávníky nemilovaných surovin, jako jsou luštěniny, ryby, mléko a to několikrát měsíčně tak, aby byl splněn spotřební koš. Takže například:

-           smažené pokrmy je možno zařazovat 2x měsíčně

-           uzeniny se nedoporučují, zařazovat jen výjimečně

-           sladké obědy 2x měsíčně

-           luštěninové polévky 3 – 4x měsíčně

-           převážně zeleninové polévky = 12x měsíčně + obilné zavářky (pohanka, krupky, vločky, jáhly atd.)

-           luštěniny 2x měsíčně

-           ryby 2 – 3x měsíčně

Tento spotřební koš byl sestaven odborníky na výživu a hlídá množství zdravých suroviny /luštěniny, ryby, maso, mléko, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu/ a naopak nezdravé suroviny /tuky a oleje a cukry/. Velmi často se pak stává, že žáci neochutnají polévku ani hlavní jídlo a vše vracejí. Potom však rozhlašují, jaké to jídlo bylo hrozné. Prosíme tímto o pomoc – nuťte děti alespoň ochutnat každé jídlo a sami se nevyjadřujte ke stravě, kterou jste neochutnali, hanlivě. Sami tím ovlivňujete dítě na nejbližší obědy a i pro celý život k negativismu. Děkujeme.