Bookmark and Share

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

Vydáno dne 26. 03. 2020 (93 x přečteno)


Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

Přijímací zkoušky pro šk. rok 2020/21 proběhnou nejdříve 14 dnů ode dne obnovení školní docházky. Konkrétní termín bude jenom jeden a stanoví ho MŠMT. Obsah a forma zkoušek zůstává stejná – písemný test z čj. a písemný test z matematiky.

Zkráceny budou termíny pro vyhodnocení výsledků, aby uchazeč co nejdříve věděl, zda je přijat, či nepřijat.

Výsledky jednotných zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil.

Výsledky tedy využije i škola, na které žák zkoušku nekonal.

 

V oborech, kde se jednotná přijímací zkouška nekoná, probíhá vše ve stávajícím režimu.

Pozor – zápisový lístek ale budou uchazeči odevzdávat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínu stanoveného MŠMT!

 

 

                                                                                                 Hana Ulrychová - VP