Bookmark and Share

Dějepis 8. ročník

Vydáno dne 02. 06. 2020 (277 x přečteno)


Dějepis 8. ročník

Dnes poslední teorie. První světovou válku proberete až v dalším ročníku.  Je toho trochu víc, ale příští týden jsem u maturit a nebudu mít na vás čas.

!!!!!!!!!!Prosím naposílejte vypracované úkoly nebo mi je do 16.6. vhoďte do schránky u školy. Budu uzavírat známky. !!!!!!!

 

 - látka do 16.6. 2020 – téma: Dějiny českých zemí,  Kultura počátku 20. století

- v učebnici se tohoto tématu týká strana 119-128 (nelekat, hodně obrázků Usmívající se)

- výpisky přikládám (Stačí vytisknout a nalepit do sešitu. Kdo nemá tiskárnu přepíše do sešitu. Výpisky na další stránce.)

- na zvláštní papír vypracujte otázky (pracuj s učebnicí či internetem).

1) Přečtěte si na str. 119 lištu. Jakou nemocí pravděpodobně trpěla císařovna Sissi?

2) Pro kterou část Rakouska-Uherska platila ústava vydaná roku 1867 a co zaručovala občanům?

3) Proč se zhoršovaly vztahy mezi habsburskou monarchií a Ruskem?

4) Proč nesouhlasili čeští Němci s návrhem, aby byly v českých zemích 2 úřední jazyky?

5) Jaký vliv měl na malířství vynález fotografie?

 

- link na video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582

- link na prezentaci: https://www.dropbox.com/s/ers30ukb6j2vhca/Sever%20proti%20Jihu.pptx?dl=0

 

Poznámky do sešitu:

 

Dějiny českých zemí v Rakouské monarchii

- 1848 na trůn František Josef I.

- zrušena robota, zavedena ústava

- 1851 ústava znovu zrušena = absolutismus

- ministr vnitra Bach= Bachův absolutismus (opět cenzura a policie)

- monarchii se dařilo po ekonomické stránce

- 1859 Rakousko prohrálo rakousko-sardinskou válku

- 1860 říjnový diplom, kterým se vzdává František Josef absolutistické vlády

- 1861 nová ústava

- císař vládne s říšskou radou                 a) panská sněmovna (jmenováni)

                                                               b) poslanecká (voleni)

- manželka Josefa I. = císařovna Sissi

 

Vznik Rakousko-Uherska

-1866 prusko-rakouská válka, Rakousko prohrálo a muselo vystoupit z Německého spolku

- Uhry toho využili a získaly velkou autotomii = samostatnost

- společné s Rakouskem:                a) panovník

                                                               b) měna

                                                               c) armáda

                                                               d) zahraniční politika

- 1867  vznik Rakousko-Uherska, ale nejsou to jen 2 státy, dělí se na Země Předlitavska (Halič

Bukovina, české země, alpské, Rakousko) a země Zalitavska

- všechny zákony, které vydá císař platí jen pro Předlitavsko

-1867 nová liberálnější ústava

- Zájem Rakouska o Balkán (konflikty s Ruskem)

 

 

Moderní společnost

- občané osobně svobodní, rovni před zákonem, stejná politická práva, nesmějí být diskriminováni, musí plnit občanské povinnosti (daně, vojenská povinnost)

- snaha zavést češtinu jako druhý jazyk

- Karlova univerzita rozdělena na německou a českou

-1869 povinná školní docházka od 6-14 let

-1881 otevření Národního divadla (znovuotevření po požáru 1883)

- 1906 všeobecné volební právo pro muže

 

 

 

 

Kultura konce 19. století a počátku 20. století

 

Architektura

- novogotika, novorenesance (Národní divadlo)

- nové styly se uplatňují i u činžovních domů

 

Malířství

- realismus = věrné zachycení skutečnosti

- rozvoj fotografie ---à nový styl impresionismus = pocity, nálady

- Francouz Monet

- Mikuláš Aleš (výzdoba Národního divadla), Brožík, Ženíšek, Myslbek (sochař, socha na Václaváku)

 

Secese

= nový umělecký styl

- složitě propletené rostlinné ornamenty s motýly nebo siluetou ženy

- tyto ornamenty ve štukování, na nábytku, šperky, skleněné vitráže

- koncem 19. století běžně splachovací záchody

- Alfons Mucha – secesní plakáty

 

Literatura

- realismus = popisuje věrně skutečnost

- zobrazuje                a) rostoucí moc peněz

                                b) lidi žijící ve špatných podmínkách bez naděje

                                               spisovatel                                                                         kniha

Francouz                             Honoré de Balzac                                                           Otec Goriot

Angličan                              Charles Dickense                                                            Oliver Twist    

Rus                                        Maxim Gorkij                                                                  Matka

Čech                                     Alois Jirásek                                                                Psohlavci           

Francouz                             Jules Verne                                                                  Tajuplný ostrov                              

Němec                                 Karl May                                                                      Vinnetou                         

Hudba

- opery

- Ital Puccini

- Češi: Smetana (Libuše, symfonické básně Má vlast), Dvořák (Rusalka, symfonie z Nového světa)

- na konci století opereta= divadelní představení se zpěvy

 

Sport a cestování

- na konci století začali lidé sportovat (lyže, kolo, tenis……………)

- cestovatelé Emil Holub, Vojtěch Frič

 Další články

Základní škola 2. stupeň

    Skupiny článků