Bookmark and Share

Dějepis 8. ročník

Vydáno dne 20. 05. 2020 (189 x přečteno)


Dějepis 8. ročník

Děkuji za zaslané úkoly. Klidně posílejte průběžněUsmívající se. Možná pro někoho lepší, aby nezapomínal Usmívající se.

Musím pochválit hlavně Aleše P. a Lukáše. Jejich vypracované úkoly mají vysokou úroveň. Též chválím Tomáše, Lucku a Hanku. Usmívající se

 

 - látka do 270.5. 2020 – téma: Dějiny významných států (Německo, Itálie, Velká Británie)

- v učebnici se tohoto tématu týká strana 108 - 112

- výpisky přikládám (Stačí vytisknout a nalepit do sešitu. Kdo nemá tiskárnu přepíše do sešitu. Výpisky na další stránce.)

- na zvláštní papír vypracujte otázky (pracuj s učebnicí či internetem).

1) Pruská armáda vyhrála v bitvě u Hradce Králové, protože používala pušky „zadovky“. Jaký je rozdíl mezi zadovkou a předovkou?

2) Jak se lišila situace Italů a Němců před sjednocením?

3) Kde leží Vatikán a jakou má rozlohu?

4) Vysvětli pojem reparace a dominium.

5) Vyhledej informace o indické královně Hazrat Mahal.

 

!!!!!!!!Kahoot téma: Obrození !!!!!!!!

 Game PIN: 0879664, otevřen do pondělí do 12:00.

 

Poznámky do sešitu:

 

Dějiny významných států

Sjednocení Německa

- po r. 1848 zachován Německý spolek v čele s Rakouskem

- 1866 Prusko zaútočilo na Rakousko vpádem do Čech

- Italové na straně Pruska – útok z jihu

- bitva u Hradce Králové – Prusko vítězí, Rakousko donuceno odejít ze spolku a dát území Itálii

- vznik Severoněmeckého spolku – bez Rakouských zemí, v čele s Pruskem

- kancléř pruského krále Otto von Bismarck – zasloužil se o sjednocení

- 1870 válka s Francií (Francouzsko-pruská válka), vyhrálo Prusko

- 1871 ve Versailles vyhlášeno sjednocené německé císařství v čele s pruským králem Vilémem I.

- hlavním městem Berlín

- Francie musí platit obrovské reparace (peníze), což umožnilo Německu rozvoj průmyslu

 

 

Sjednocení Itálie

-  samostatná Sardinie získala spojence – Francii

- 1859 rakousko-sardinská válka – zisk většiny S Itálie

- 1860 Giuseppe Garibaldi + dobrovolníci – porazil Bourbony, dobyl Sicílii

-  1861 vyhlášeno Italské království a prvním králem Viktor Emanuel I.  (stále chybí Benátsko a papežský stát)

- 1866 prusko-rakouská válka, Emanuel na stranu Pruska – odměnou Benátsko

- 1870 obsadil Emanuel papežský stát

 - 1871 hlavním městem Řím, papeži vyhrazen Vatikán

- sjednocená Itálie nebyla hospodářsky silná

 

Velká Británie

- 1837 – 1901 královna Viktorie

- konstituční monarchie, konzervativní a liberální strana

- 1891 povinná školní docházka

- rozvoj průmyslu – pracovní zákony (pracovní doba 56 hodin týdně)

- Británie ohrožena: Francií (vliv v Evropě)

                                               : Ruskem (černomořské úžiny)

                                               : Německem  (chtělo kolonie)

- kolonie staré – většina obyvatelstva Evropané

                                - Kanada, Austrálie, Nový Zéland

                                - samospráva = dominium

- kolonie nové – Asie, Afrika

                                - nejvýznamnější Indie

                                - spravuje britská vláda