Bookmark and Share

Dějepis 8. ročník

Vydáno dne 26. 03. 2020 (121 x přečteno)


Dějepis 8. ročník

 - látka do 1.4. 2020 – téma: Francie – konstituční monarchie až konzulát

- v učebnici se tohoto tématu týká  strana 60-64

- výpisky přikládám  (Stačí vytisknout a nalepit do sešitu. Kdo nemá tiskárnu přepíše do sešitu. Výpisky na další stránce.)

- na zvláštní papír vypracujte otázky :

1)      Proč Francie slaví 14. červenec jako státní svátek?

2)      Co znamenají francouzská slova „Liberté-égalité-fraternité“ a jakou mají souvislost s revolucí?

3)      Jaký je původ francouzské státní vlajky?

4)      Jak se jmenuje žena, která se stala symbolem revoluce?

5)      Proč byl vydán dekret proti emigrantům?

6)      Kdo byla Marie Antoinetta?

7)      Jak se dostal k moci Napoleon?

– odevzdáte po návratu do školy!!!

- můžete se podívat na video Velká francouzská revoluce   https://www.youtube.com/watch?v=pNt1sStfQJo

 

 

Poznámky do sešitu:

Konstituční monarchie

- moc výkonná (král) a zákonodárná (volené shromáždění)

- Rakousko a Prusko vyzývaly ke společnému vojenskému zátahu proti Francii

-  vydán dekret proti emigrantům

- duben 1792 Francie vyhlásila válku Rakousku

- srpen 1792 povstání, král sesazen, zatčen

- září 1792 Francie vyhlášená republikou

 

Republika

- nutnost nové ústavy

- země zbídačená válkou – nespokojenost, nepokoje

- leden 1793 Ludvík XVI. popraven gilotinou

- Francie vyhlásila válku Velké Británii

- červen 1793 se zmocnili vlády jakobíni

 

Jakobíni

- nechali popravit své odpůrce

-jakobínská diktatura

1) veškerá moc byla soustředěna do rukou Výboru pro veřejné blaho v čele s Maximilianem de Robespierrem (rozhodoval o obraně země i o politice)

2) vydán dekret o podezřelých, zvláštní soudy – 1793 říjen poprava Marie Antoinetty

- červen 1794 zrušeno právo na obhajobu

- červenec 1794 povstání – Robespierre a jeho stoupenci popraveni

 

Direktorium a konzulát

- Francie uzavřela mír s některými státy

- 1795 nová ústava

- výkonná moc pětičlenné direktorium navržené  shromážděním

- obě rady moc zákonodárná : rada 500+ starších = shromáždění

- poslanci voleni, ale vysoký majetkový cenzus

- monarchisté chtěli opět monarchii, 1795 povstání – potlačeno

- direktorium se stále více opírá o armádu

- 9.11. 1799 Napoleon Bonaparte státní převrat – v čele Francie 3 konzulové = konec revoluce

 

Období konzulátu

- 1799 Nová ústava – první konzul (což byl Napoleon) moc výkonná i zákonodárná

- občané rovnost před zákonem a volební právo, ale Deklarace přestala platit

- odhlasováno Napoleonovi – konzul na doživotí

- 1804 vydal Napoleon občanský zákoník

- 1804 odhlasován pro Napoleona císařský titul – z Francie opět dědičná monarchie

- za Napoleona Francie rozšiřuje své území a i ve Francii je klidněji -Napoleon u lidu oblíbený