Bookmark and Share

Čj 6. - 9. třída + D 6. a 7. tř. od 8. 6.

Vydáno dne 08. 06. 2020 (244 x přečteno)


Český jazyk 6. - 9. třída + D 6. a 7. třída od 8. 6. 2020

 

Úkoly jsou pro žáky, kteří pokračují v domácím vzdělávání!

 

6. třída

Učebnice str. 60/cv.4 – doplnit i/y do ŠS + str.37/cv.2 – pošlete ke kontrole do pátku 12. 6.

na HUlrychova@skola.strazov.cz

Žák s IVP – učebnice Septima str.54/cv.22a a 23a (napsat a doplnit do sešitu).

 

 

7. třída

Učebnice str.22/cv.8 – opravte chyby a napište do ŠS. Pošlete do pátku 12. 6. na HUlrychova@skola.strazov.cz

Žáci s IVP – učebnice Septima str. 66/cv.6a pouze doplnit i/y do sešitu nebo na papír.

 Pro žáky s IVP - až přijdete odevzdávat učebnice, budu chtít sešity s úkoly vidět.

 

8. třída

Žáci, kteří  pokračují v domácí výuce, vypracují  na papír do 15. 6. 2020 slohový úkol na téma Trávím vhodně svůj volný čas? Rozsah práce bude 20 řádků. Hodnotím jako vždy slohovou stránku, pravopis i úpravu písemného projevu. Práce odevzdejte do schránky na budově 2. stupně.

 

9. třída

PS str.31/cv.2a,b

 

 

  

 

 

Dějepis 6. třída

Učebnice str. 112,113 a 114.

Poznámky do sešitu:

Občanské války v Římě

Po Spartakově povstání – nepokoje v římské republice.

Vzniká 1. triumvirát – to je vláda 3 nejmocnějších mužů – Crassus, Pompeius a Gaius Iulius Caesar – vojevůdce, politik, básník.

Překročení řeky Rubikon – vstup do Říma bez boje – titul diktátor.

Podporoval vědu, vzdělanost, řemesla, vybudoval obrovskou armádu, vytvořil vlastní kalendář (juliánský).

Měl mnoho odpůrců – zavražděn v římském senátě (jeden ze spiklenců Marcus Julius Brutus).

 

Dějepis 7. třída

Odpovězte na otázky:

1, Kdo nechal razit pražské groše?

2. Kdo byl otcem Anežky České?

3. V jakém roce byl zavražděn poslední Přemyslovec?

4. Napiš jméno jedné manželky Karla IV.

5. Napiš jméno jednoho stavitele chrámu sv, Víta.

6. Jaký je hlavní znak gotické architektury?

7. Kdy a kde byl upálen Jan Hus?

8. Napiš jednu husitskou bitvu z roku 1420.

9. Který panovník byl označován jako husitský král?

10. Napiš jména dvou Jagellonců, kteří byli českými králi.

Odpovědi zasílejte do pátku 12. 6. na HUlrychova@skola.strazov.cz