Bookmark and Share

Čj 6. - 9. třída + D 6. a 7. tř. od 27. 4. 2020

Vydáno dne 27. 04. 2020 (842 x přečteno)


6. třída

Děkuji za zaslání úkolu z minulého týdne. Mám radost, protože jsem obdržela cvičení téměř od celé třídy!

Zkusíme pokračovat v přídavných jmenech novým učivem, ale velmi jednoduchým. Věřím, že všichni zvládnou!

Jmenné tvary některých přídavných jmen tvrdých (jmenné proto, že jsou součástí přísudku jmenného se sponou – musí platit tedy shoda podmětu s přísudkem). Tabulka v učeb. str. 39.

Tvoří se příponami – n , - na,- no (připravený – jmenné tvary připraven, připravena, připraveno) a příponami – t,  - ta, -to (ukrytý – jmenné tvary ukryt, ukryta, ukryto)

Pozor na ženské rody – musí být – a, nikoli – á (provedena, zničena, unavena…)

Starší sourozenci pomohou- je to snadné.

V množném čísle pozor na shodu – dívky jsou unaveny, chlapci jsou unaveni.

Zkuste tvořit jmenné tvary v jednotném čísle od sloves: chycený, zrytý, utvořený, sestavený, uvařený, ochočený.

V PS str. 22/cv.3 - tabulka, učebnice str. 40/cv,1a – do ŠS (pokud bude mít někdo s jmennými tvary problém – ozvěte se.)

Žák s IVP – učebnice Septima – přečíst na str. 87 článek Navštivte Moravský kras – odpovědět do sešitu na otázky pod článkem.

7. třída

Děkuji jedné polovině třídy za zaslání úkolu z minulého týdne.

Opakování sloves – učivo o slovesném rodě přesouvám do 8. třídy. Všechno ostatní umíte z 1. stupně a 6. třídy.

Do ŠS utvořte celý rozkazovací způsob sloves válet, chodit, označit + učebnice str. 52/cv.4

 (pozor- je tam podmiňovací způsob přítomný a minulý)

Pošlete do konce týdne na známou adresu HUlrychova@skola.strazov.cz

Žáci s IVP- učebnice Septima str. 65/cv.3a – vyberte si jen 10 podstatných jmen

 

 

 

8. třída

Děkuji osmákům, kteří zaslali úkol z minulého týdne. Je Vás čím dál méně!

Měli bychom pokračovat učivem o slovesném vidu – přesouvám do 9. třídy.

Neohebné slovní druhy – učebnice str. 39/cv.10 předložky s a z do ŠS a str. 42/cv.4 utvořte pouze příslovce z uvedených přídavných jmen.

Není nutné posílat.

9. třída

Test všeobecných znalostí:

1. Napiš správný tvar 7. pádu č. množ. slovního spojení všechny vši.

2. Kolik hlásek je ve slově pěšina?

3.  Napiš antonymum ke slovu pláč.

4. Jaký básnický prostředek je použit ve slovním spojení světlo krade?

5. Co znamená slovo rezignovat?

6. Ve kterém slově jsou pouze obojetné souhlásky: koloběžka, stmívání, bělavý a prospěšný?

7. Jakým slovní spojením lze nahradit výraz … když byl v úzkých?

8. Které slovo je jednoznačné: hřebíček, hřebínek, vařečka, lodička?

9. Jak zní správně7. pád č. množ.spojení dva dny?.

10. Jakým útvarem je spojení Darovanému koni na zuby nekoukej

      a) vtip    b) přísloví  c) bajka   d) pranostika

Odpovědi posílejte do konce týdne na HUlrychová@skola.strazov.cz

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis 6. třída

Odpověz na otázky:

1. Napiš jméno jednoho poloostrova, na kterém leží Řecko.

2. Co jsou Mykény a Trója?

3. Kdo to byl Poseidon?

4. Kde se nachází místo zvané Akropolis?

5. Kdo byl hlavním nepřítelem Řeků?

6. Proč se dodnes běhá maratón a jak je přibližně dlouhý?

7. Co je filozofie?

8. Jméno slavného filozofa, který také vychovával Alexandra Makedonského.

9. Vysvětli názvy Olymp a Olympia.

10. Který z řeckých sloupů je nejvyzdobenější?

11. Jak se jmenovalo slavné egyptské město proslavené velkou knihovnou a majákem?

12. Kdo to byl Archimedes?

Stručné odpovědi zasílejte na HUlrychova@skola.strazov.cz

 

7. třída

Zopakujte si husitství podle sešitu. Připravím Vám příští týden také nějaké opakovací otázky.

 Další články

Základní škola 2. stupeň

    Skupiny článků