Bookmark and Share

Čj 6. - 9. třída + D 6. a 7. tř. od 18. 5.

Vydáno dne 18. 05. 2020 (372 x přečteno)


Čj 6. – 9. třída + D 6. – 7. třída od 18. 5. 2020

6. třída

Skloňování osobních zájmen – zájmeno já – ve 2. a 4. pádě tvar mě, ve 3. a 6. pádě tvar mně

Do ŠS doplňte správné tvary – vzor: Napsal (já) – napsal mně.

Slušně (já) požádal. (Já) se to netýká. Překvapilo (já) to. Nenuť (já) k tomu. Zavoláš (já)? Povídali si o (já). Neříkej to na (já). Spolehni se na (já). Objednej (já) k zubaři. Zajímá (já) sport. Je to pro (já) důležité. Nezastihl (já) doma. Tvářil se na (já) příjemně.

!!! Doplňujte pouze tvary mě, mně, ať si je procvičíte!!!

Toto cvičení pošlete ke kontrole na známou adresu HUlrychova@skola.strazov.cz

V PS si doplňte tabulku na str. 25/cv.2 – posílat nemusíte.

Žák s IVP – učebnice Septima – str. 28/cv. 7 a 8 do sešitu.

 

7. třída

Do ŠS napište z učebnice str. 61/cv.2 a v PS si doplňte cv.1/str.28 -  jsou to cvičení na předložky a spojky. Dělení předložek přesouvám do 8. třídy! Cvičení tentokráte neposílejte. Příští týden připravím opakování skladby – větné členy a druhy vedlejších vět.

Žáci s IVP – učebnice Septima str. 19/cv.5a a cv.6a na papír nebo do sešitu.

 

8. třída

DO ŠS: rozbor souvětí s určením druhů VV i poměrů mezi VH:

Připadá mně, jako bych ten příběh někde slyšel, ale jistě se mýlím, protože jsem byl informován, že nebyl dosud uveřejněn.

Stromy měly zajímavě pokroucené větve, a tak na ně dětí často vylézaly, aby zažívaly dobrodružství, na která budou vzpomínat celý život.

Můj bratr je takový, že každému důvěřuje, ačkoli se nu to často nevyplácí.

Můžete si nakreslit graficky, ale nemusíte.

Pošlete ke kontrole na HUlrychova@skola.strazov.cz

Žák s IVP – rozliší v souvětích pouze věty hlavní a vedlejší.

Do ŠS – učebnice str.12/cv.6 – psaní přejatých slov.

 

 9. třída

Pro 5 žáků přijatých do SOU – učebnice str. 25/cv.4 – vyberte si 6 slov, vytvořte na každé vybrané slovo 2 věty, aby byl patrný rozdíl ve slovních druzích.

Např. pila -  Hodně pila kávu.  Motorová pila se mu rozbila.

 

Dějepis 6. třída

Učivo o punských válkách – učebnice na str. 107 – 108. Jedna z nejzajímavějších částí dějin římské říše!!! Snad budeme mít možnost si o těchto válkách ještě říct ve škole. Důležité jméno Hannibal (znáte i film) + římské lodě s padacími můstky (obrázek na str. 107).

Zápis:

Punské války

Největší nepřítel Římanů – bohaté město v severní Africe – Kartágo (obyvatelé zváni Punové).

1. punská válka – o ostrovy Sardinie a Korsika – Římané ničí punské loďstvo

2. punská válkavojevůdce z Kartága Hannibal – vytvoření obrovského vojska za peníze – žold, součástí jeho armády – sloni.

Hannibalovo tažení z Hispánie (dnešní Španělsko) přes Alpy (náročný přechod) do severní Itálie a na Řím (město pouze obléháno). Kartágo zůstalo nechráněno – útok římských vojsk – město dobyto.

V této válce byl omylem zabit řecký vědec Archimedes.

Kartágo nuceno přijmout těžké mírové podmínky.

3. punská válka – obvinění Kartága z porušování mírových dohod – město Římany vypáleno a zničeno.

 

7. třída

Učivo o kultuře na počátku novověku – humanismus a renesance – učebnice od str. 141- 145. Prohlédněte obrázky! Zápis rozdělím na dvě části:

Humanismus a renesance

Vznik – 14. století, Itálie.

Renesance – umělecký směr, slovo znamená znovuzrození nebo obnovení antické kultury.

Renesanční stavby – stavěné do šířky, zdobené sloupy a oblouky. Slouží k pohodlnému bydlení (zámky, šlechtické paláce).

Omítka zdobená sgrafity – vyškrabování svrchní omítky na spodní vrstvu jiné barvy (,,psaníčka“).

Zámek Litomyšl, Třeboň, Telč, Opočno.

Humanismus – myšlenkový směr, základem je člověk, lidský rozum, schopnosti a dovednosti. Důraz kladen na vzdělání a znalost jazyků. Rozvoj přírodních věd – fyzika, chemie, botanika, astronomie (Mikuláš Koperník, Giordano Bruno, Galileo Galilei).

 Angličan William Shakespeare – nejslavnější světový autor divadelních her.