Bookmark and Share

Čj 6. - 9. třída + D 6. a 7. tř. od 15. 6.

Vydáno dne 15. 06. 2020 (259 x přečteno)


Český jazyk 6. – 7. třída + D 6. a 7. třída od 15. 6. 2020

Úkoly jsou pro žáky, kteří pokračují v domácím vzdělávání!

 

6. třída

Učebnice str.31/cv.4 – pouze opravte chyby v textu a cvičení napište do ŠS.

Žák s IVP – učebnice Septima str. 52/cv.15a,b

 

7. třída

Učebnice -  str. 35/cv.8a + str. 43/cv.5  do ŠS.

Poslat ke kontrola na HUlrychova@skola.strazov.cz

Žáci s IVP – učebnice Septima str.66/cv.6a do sešitu.

 

Dějepis

6. třída

Odpověz na otázky:

1. Co je to archeologie?

2. Co je bronz?

3. Co jsou to oppida?

4. Kdo to byl faraón?

5. Kde objevili střelný prach?

6. Napiš jméno jednoho židovského krále.

7. Co je Olymp?

8. Kdo byl Homér?

9. Kdo byl největší nepřítel Řeků?

10. Jak se jmenuje řecký městský stát, jehož základem byl přísný vojenský výcvik chlapců, ale i dívek?

Odpovědi posílejte do 19.6. na HUlrychova@skola.strazov.cz

7. třída

K letopočtům přiřaď historické události:

1306 –

863 –

1212 –

1348 –

995 –

1378 -

1431 –

1434 –

1526 -