Bookmark and Share

Aj, Ov do 23.6.

Vydáno dne 17. 06. 2020 (264 x přečteno)


Angličtina:  5. ročník do 23. 6. 2020

Milí páťáci, doufám, že vás baví hrát Pexeso a že si stihnete poslechnout i poslední komiksový příběh:  VIRTUAL  REALITY  CENTRE

Neztraťte pracovní sešity, budeme je potřebovat na začátku nového školního roku pro opakování.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: Opakování: počítání předmětů v místnosti, ve třídě; Bydlení:  https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc

Class 5:  PEXESO – slovesa;  učebnice 43/4 = poslech, stopa 38, čtení s porozuměním; čtení 43/5, otázky přečíst a přeložit, pak odpovídat: Aunt Sarah: 1) Tom´s aunt Sarah was a bit (trochu) fat when she was a young girl. 2) She had long fair hair (dlouhé světlé vlasy) when she was a girl. 3) She could run very fast and play the violin (uměla rychle běhat a hrát na housle) when she was nine. Lord Asher: 1)Lord Asher was twenty-five when he married lady Dorothy. 2) He could ride a horse, he could dance very well and speak French and Italian. 3) Yes, he had. He had a big castle in the country. Učeb. 44-45, komix: Centrum virtuální reality, poslech, stopa 39 – poslech, čtení, dramatizace.

 Video pro opakování denního režimu: https://www.youtube.com/watch?v=Kdh__3lIVAk

 

 

 

Milí žáci II. stupně, tento školní rok spěje ke konci, a proto poslední studijní materiál obsahuje hlavně opakování a kontrolu zadaných cvičení.

 

                                         Angličtina:  6. ročník do 23. 6. 2020

Zkontrolujeme si: PRACTICE T62/1 Animal feeding times  (Opakované děje – používáme přítomný čas prostý.) Miss Hunt: They feed the sea lions at 10.30 every day. They feed the monkeys at 2.15 pm. They feed the lions at 3.00 pm. They feed the penguins at 4.00 pm.  ALE: (Jaká činnost probíhá právě teď? Použijeme přítomný čas průběhový.) Look, it´s 2.15, they are feeding the monkeys now. Look, it´s  4.00 o´clock, they are feeding the penguins now. Look, it´s 3.00 pm, they are feeding the lions now. Look, it´s half past ten, they are feeding the sea lions now. T62/2: ( Usually = obvykle, v první větě je prostá přítomnost. Now = teď, nyní, ve druhé větě musí být průběh.) 2) Nick usually watches football on TV. But now he is watching a cowboy film. 3) Ben usually plays chess on his computer. But now he is playing chess with his grandma. 4) Sita usually draws little pictures. But now she is drawing a big  poster. 5) Sanjay usually listens to CDs. But now he is listening to the radio. 6) Trundle usually writes with a pencil. But now he is writing with a pen. T63/3a)b) zkontrolujeme ve škole. T64/ ACTIVITY Překlad: Vyrob si čokoládovou želvu. Potřebuješ: půlku jablka, 100g čokolády, 5 zelených kuliček hroznového vína, párátka. Nyní: Dej čokoládu do misky. Misku dej na rendlík s horkou vodou. Rozpusť čokoládu. Polij jablko čokoládou. Vyber čtyři malé kuličky pro nohy a jednu velkou pro hlavu. Dej párátka do kuliček (Propíchni kuličky) a potom do jablíčka. Trundle: Jsi legrační želva!

W54/4 Write about: 1) Ben is playing a computer game. 2) Miss Hunt is reading  newspapers. 3) Jenny is running around. 4) Sita is drawing a picture. 5) Mr Martin is listening to music. 6) Debbie and Nick are eating their sandwiches. Ve škole zkontrolujeme: W54/5: přítomný čas prostý X přítomný čas průběhový W55/6,7,8

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: zopakujte si slovní zásobu 8. lekce

Pozorně siposlechněte video o denním režimu:

https://www.youtube.com/watch?v=Kdh__3lIVAk  

 

Výchova k občanství: 6. ročník do 23. 6. 2020

KALENDÁŘ:  Státní svátky ČR jsou významné dny spojené s českou státností a kulturou. Tyto dny jsou dny pracovního klidu.                                                                                                                               1. leden = Den obnovy samostatného českého státu. (1. 1. 1993 vznikla po rozdělení Československa samostatná Česká republika)

8. květen = Den vítězství (8. 5. 1945 skončila II. světová válka, připomínáme si osvobození Československa sovětskou a americkou armádou.)

5. červenec = Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (Od roku 863 šířili křesťanství a základy vzdělanosti na Velké Moravě, tedy na území dnešní České republiky.)

6. červenec = Den upálení mistra Jana Husa (6. 7. 1415 byl v německé Kostnici za svou pravdu upálen český kněz, myslitel a reformátor katolické církve)

28. září = Den české státnosti (Tento svátek připomíná zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi v roce 935. Svatý Václav je považován za patrona, tedy ochránce české země.)

28. říjen = Den vzniku samostatného československého státu (V roce 1918 došlo k ukončení 1. světové války a ke vzniku Československa složeného z Ćech, Moravy, části Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi.)

17. listopad = Den boje za svobodu a demokracii (Tímto svátkem si jednak připomínáme smrt studenta Jana Opletala a studentské demonstrace za německé okupace v listopadu 1939, po kterých byly uzavřeny české vysoké školy, studenti odvezeni do koncentračních táborů, několik jich bylo popraveno. 17. listopadu roku 1989 byla komunistickými úřady povolena připomínka této události, která přerostla v otevřenou protikomunistickou demonstraci a zahájila přechod Československa k demokracii.)

                                                                                       

                                                       Angličtina: 7. ročník do 23. 6. 2020

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:  Zopakujte si slova 8. lekce, poslechněte si

video: https://www.youtube.com/watch?v=pkjJsYsy5cA Vyberte si z nabídky další video, které obohatí vaši anglickou slovní zásobu.

Check: T68/5: Např. 1 I can draw and ride my bike well. 2 I can run and read fast. 3 I eat and drink slowly. 4 I run my bike carefully. T68/GAME: Zahrajeme si ve škole. T68/SOUNDS: first syllable: (první slabika): accident, barbecue, customer, hospital, motorbike, uniform second syllable: assistant, emergency, exciting, fantastic, November, reporter, tomato, third syllable: afternoon, lemonade, vegetarian T69/WORD WATCH: 1 Old factories are polluting our environment. 2 We can all help to stop polution. We can use alternative energy. 3 Solar-powered cars are clean and quiet. 4 Help to save trees! Recycle paper. 5 You can recycle plastics, glass, metal and other materials.  W41/5: had, put, lit / done, lost, sent, made / drunk, eaten, taken, found / driven, chosen, fallen, bought; W41/6b: Trundle has made tea. Marmalade has bought a cake. Trundle and Marmalade have fetched Jenny. Trundle hasn´t  made sandwiches. Marmalade hasn´t  lit the candles. Trundle and Marmalade haven´t tidied up the garden. NOW YOU: Today I have had breakfast. I have talked to my friends. I haven´t eaten lunch in the canteen. I haven´t done my homework yet. W42/7: Merlin´s ten terrible jobs  individuální řešení

https://www.youtube.com/watch?v=Dkln8PfE1xE - neukončený čas

 

Výchova k občanství 7. ročník do 23. 6. 2020

Lidská práva v dokumentech

V civilizované společnosti existuje takzvaná sociální solidarita. Zdraví by měli být solidární s nemocnými a postiženými lidmi, bohatí s chudými, silní by měli chránit slabší.  Ačkoliv jsme jako lidé velice rozdílní, v lidské důstojnosti jsme si rovni. Všichni lidé by si měli být rovni také před zákonem, který by měl chránit základní lidská práva.

Už od 13. století existovaly dokumenty, které pomáhaly utlačovaným lidem proti jejich utlačovatelům. (Magna Charta – 1215, anglické Prohlášení práv - 1689, francouzská Deklarace práv člověka – 1789, americké Prohlášení práv – 1791) Po II. světové válce byli lidé zděšeni důkazy o vyvražďování miliónů Židů, politických vězňů, Romů, homosexuálů a zdravotně postižených v nacistickém Německu. Chtěli zajistit, aby se něco podobného již nikdy nemohlo opakovat. V roce 1945 byla ustavena Organizace spojených národů, jejíž ústava (Charta OSN) se stala základem pro ochranu lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata naprostou většinou členských států OSN dne 10. prosince 1948. Tento den je od té doby Mezinárodním dnem lidských práv.

Úkol: seznam se se zjednodušenou verzí deklarace v učebnici, str. 70.

Komise pro lidská práva OSN vyhlásila v roce 1959 Deklaraci práv dítěte, aby bylo možno lépe chránit děti, zajišťovat jejich právo na jméno, na ochranu života, na přiměřenou výživu, bydlení, na vzdělání a lékařskou péči. Modernější Úmluva o právech dítěte byla schválena Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989. Mezi státy, které ji přijaly, patří od roku 1993 i Česká republika. Úmluva je pro státy, které ji přijaly, závazným právním předpisem, nadřazeným nejvyššímu zákonu státu – ústavě.

 

Angličtina: 8. ročník do 23. 6. 2020

Check: T80/EVERYDAY ENGLISH: You agree: I agree. I think so, too. You are right. You don´t agree: I´m not so sure about that. I don´t think so at all. I don´t agree - they are cruel. T80/NOW YOU AND A PARTNER 1) A: Experiments on animals are very important. B: I don´t think so at all, because experiments on animals are very cruel. A: Of course, they are terrible, but these experiments help people a lot. 2) A: Oil tanker accidents are terrible for the environment. Polution from oil is a big problem. B: I think so , too. But oil is necessary. A) I´m not sure about that. We should use more alternative energy.

T80/WRITING: Přečtěte si Reader´s letters  a odpovězte do redakce za Amy nebo za sebe.  Dear editor,

I would like to react on Redford Summers´s letter in the Anchorage Gazette on Wednesday, 17th June 2020.

 I was very upset when I read the letter. The reader thought, oil was necessary for Alaska. I´m not so sure about that, because pollution from oil is a big problem and costs a lot of money and a huge amount of human effort. Oil rigs destroy the nature. Tanker accidents are very dangerous for the life in the sea. We should prevent pollution and use more alternative energy, because it´s environmental friendly. 

Not everything that brings money to individuals is useful for all people.

Yours sincerely

Amy Oktollik, 14

W56/1:  Seznámili jste se s užíváním symbolů a zkratek v Aj.? Znáte symboly pro: a = +, méně než = ≤, sever = N, jih = S, východ = E, západ = W, míle = mls., čtvereční míle = sq. mls., a tak dále = etc., například = e.g., velmi = v

W56/2 Get ready to take notes. Podtrhněte si důležité informace v textu: Hurricanes a udělejte si stručné poznámky. Máte doplněno do mezer: +SW / v. / winds / 120 / no / sea is v. / roads, cars etc. / 1992 h. Andrew / 50 dead / How we can save lives? We can get ready for hurricanes. We have to watch weather forecast on TV and we should escape if it ´s necessary.

 

Výchova k občanství: 8. a 9. ročník do 23. 6. 2020

Poslední téma: Problémy současného světa (str. 67 – 72)

Globální neboli celosvětové problémy jsou problémy ohrožující naši planetu a tím i celé lidstvo. Některé vznikly v důsledku nepřiměřených zásahů člověka do přírody, jiné v důsledku netolerantního chování lidí vůči sobě navzájem. Všechny celosvětové problémy, ať již ekologické nebo společenské, jsou vzájemně propojeny. Jejich řešení není možné bez přispění a zájmu všech lidí.

Zopakujte si termíny: ekologie, trvale udržitelný rozvoj a globalizace.

Každý z nás zanechává svým stylem života na Zemi stopu. Každý různě velikou. Zatímco lidem z rozvojových států musí stačit k životu málo, lidé z vyspělých zemí často spotřebovávají podstatně více, než skutečně potřebují. Tím zatěžují nejen své zdraví, ale i planetu Zemi.

Ekologická stopa je plocha země, kterou člověk (město, stát apod.) ročně potřebuje k zajištění všech zdrojů a k likvidaci nebo zneškodnění vyprodukovaných odpadů.

Vyhledejte si na mapě místa s nejvyšší a nejnižší hustotou obyvatelstva. Země prý nemůže uživit více než 10 miliard obyvatel. Celosvětová populace neustále roste. Státy s nejrychleji rostoucí populací by měly kontrolovat a regulovat přírůstek obyvatelstva. Humánním způsobem, samozřejmě.

Jak zjistíte ekologickou stopu? Výsledek ovlivňují 4 základní kategorie: potraviny, bydlení, doprava, zboží a služby. Ekologická stopa stoupá plýtváním, spalováním fosilních paliv, osobním automobilismem apod. planetu zatěžujeme méně, když šetříme energie, nakupujeme biopotraviny, lokální a recyklovatelné produkty, cestujeme hromadnou dopravou, na kole nebo pěšky.

 

Angličtina: 9. ročník do 23. 6. 2020

Check: : T69/1a  Australian culture has developed its own way of speaking (vlastní způsob mluvy) that is often unintelligible (nesrozumitelný) to outsiders. It is known collectively as “strine“. They use distinctive accent (osobitý přízvuk), special words (e.g. roo = kangaroo) and special phrases (fair dinkum = true, to spit the dummy = to give up)

Porozumět Australanům je tedy složité.  Fráze v nahrávce: Jerspeak strine? = Do you speak Australian? Jerwonna drink? = Do you want to drink? Wossfer dinner? = What´s for dinner? T69/2 LISTENING It´s difficult to understand someone who speaks a dialect, e.g. Australian English. Sometimes is difficult to understand people who speak too quietly or too loudly, e.g. announcements at the airport. Řešení: 1d (call number 04221-77691562)  2b (UNANDERRA  street) 3a (Ask for Ms CHANOOGA) 4e (7 dollars 80 cents) 5c (Well, there are two roads. Don´t take the Lake road, take that one.)

 T69/3 SPEAKING: a) At the souvenir shop: A) Could I get a map, please? B) Yes, of course. The small one is 2 dollars 75 cents and the big one is 4 dollars 25 cents. A) Sorry, could you tell me the price for the small one again? B) It´ s 2 dollars, 75 cents. A) How much is the koala bear with the Australian flag? B) It´s 7 dollars 95 cents. A) I will take  the small map and the koala bear. How much is that all together? B) It´s 10 dollars, 70 cents.

b) Asking the way: A) Could you tell me the way to Sydney Harbour Bridge? B) It´s not far. Turn right here. A) Sorry, could you say that again. I didn´t understand. B) Turn right here. A) Thank you. B) You are welcome.            

T70/4 Booking a room: You want to go to Sydney and book a room in Sinclairs Hotel. Read the hotel advert and Roman´s letter and then write a similar letter. Example:

Dear Sir or Madame,                                                                                                                              I´d like to book a double room for me and my friend with an en suite bathroom from August 10th-15th. Could you please confirm this booking?                                                                                          Yours faithfully                                                                                                                                    Peter Kellner

T70/5: Interpreting: Pan Henderson potvrzuje svou telefonickou objednávku z dnešního dne na rezervaci jednoho dvoulůžkového pokoje s koupelnou od 31. Března do 5. Dubna. Přijede se svou ženou pravděpodobně velmi pozdě. Žádá o potvrzení rezervace. 

 T73/ EXTRA MATERIAL: The Stolen Generation (Ukradená generace)  Aborigines were the first people who lived in Australia. They used boomerangs for hunting animals. Didgeridoo is a musical instrument, a sort of trumpet. Ayer´s Rock = Uluru is a sacred mountain for the Aborigines.                                                                                                                                                      Why are they called  The Stolen Generation? When the white settlers arrived in Australia they started to hunt Aborigines like animals. The Aborigines caught a lot of illnesses and started to drink alcohol. A lot of Aboriginal children were taken away. (Děti domorodců byly odebrány = ukradeny!) They were stolen by the whites and brought up (vychovávány) outside their original families. Many white Australians signed  “sorry books“ because they felt ashamed (styděli se) of their history.

W 51/7: a room for 2 nights / From July 18 to July 20. / Double, please. / Yes, please. / 150 dollars without breakfast.  W51/8a  The text is about Tasmanian Aborigines. 52/8b: 1) A new discovery 2) A british colony 3) Cruel times 4) A population disappears  52/8c poslední věta ve čtvrté části: In 1876 the last Tasmanian  Aborigine  died …

W52/9a: An interview with Sheila  Iam fine now. / Dingoes kill sheep. / Because you can get money for them. / By jeep. / NO, I went alone. / Dad was out at the fence and mumwas in town. / It keeps the dingoes out. / Yes, it left the road and stopped, half on its side. / I don´t know. / I think it was. / My teacher called them.                                                                                     9b: Examples: What did your parents say? How long did you stay in hospital? Were you badly hurt?                                                                                                                                            W53/10a: application / book / contact / hug / live / own / preparation / protest / shot / suggest                                                                                                                                                       10b: 1) live, Life, life 2) protest, protest 3) booking, book 4) suggest, suggestion 5) apply, application                                                                                                                                      W53/11a: 1) it takes a long time to become a doctor. 2) Put the meal in the fridge or it will go bad. 3) It gets dark very early in winter. 4) When I´m embarrassed I go red. 5) Don´t get too nervous, the test will be easy. 6) When did you become a vegetarian?                                             11b: Examples: When I leave school, I want to become train driver. Don´t get angry, Dad. W54/12: 1) We are ashamed of our history. 2) I´d like to confirm the booking. 3) Your friend is really a bit funny. 4) Let´s go out of here. 5) I´d like to introduce you to my friend.

W54/13 – dobrovolně, můžete mi poslat ke kontrole J

 

When everything seems to be going against you , remember that the airplane takes off against the wind, not with it.                                                                    

                                                                                                                                            

Když se vám zdá, že je všechno proti vám, vzpomeňte si, že letadlo vzlétá proti větru, ne po větru.

Henry Ford