Přerušení provozu v mateřské škole a školní družin

Ve dnech 29.10 – 30.10. 2019 bude přerušen provoz v MŠ a ve ŠD. K obnovení provozu dojde 31.10. 2019.(viz nástěnka v MŠ a ve ŠD)

Jídelníček MŠ 16.09. - 20.09.2019

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 16.09. do 20.09.2019 zde: JIDELMS20190916.PDF

Školní exkurze

Dne 26.9. 2019 pojedou žáci 1. a 2. roč. na „Vlčí stezku“ do Srní.

Přespolní běh

Tuto soutěž absolvují vybraní žáci I. a II. stupně 19.9. 2019 v Nýrsku. Děkujeme strážovským hasičům za zajištění dopravy.

 

Divadlo Letadlo opět ve školce

Prázdniny uběhly jako voda a máme tady nový školní rok, který zahájíme pohádkou divadla Letadlo - "Průzkumníci v Africe".

Těšit se mohou děti v pondělí 9.9.2019 od 10.30 hodin v naší školce. Vybíráme 45,- Kč na vstupné.

 

Jídelníček ZŠ 16.09. - 20.09.2019

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 16.06. do 20.09.2019 zde: JIDELZS20190916.PDF

Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 

Č. j.: MSMT-2939/2018-3

Dne 19. února 2018

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Začal nový školní rok 2019/2020

V tomto školním roce zahájíme se 141 žáky. Těší nás, že máme opravenou tělocvičnu a hodiny tělesné výchovy budou probíhat ve vyhovujících podmínkách.

Během prázdnin jsme ve škole nezaháleli, vybílily se dvě třídy na II. stupni, ve kterých se zároveň rekonstruovalo osvětlení a nainstalovaly se nové tabule. Novou tabuli se podařilo zajistit i pro V. třídu. Děkujeme zřizovateli za poskytnuté finanční prostředky.

Sponzorský dar

Školní jídelna Strážov děkuje společnosti KOVODRUŽSTVO v.d. Strážov za poskytnutí sponzorského daru. 

Jednalo se o 3 kovové regály, které budou sloužit ke skladování kuchyňského náčiní. Původní regály již bohužel nesplňovaly hygienické požadavky.

Ještě jednou moc DĚKUJEME.

Výše zálohy za stravné pro žáky 5.třídy

Připomínáme rodičům žáků nastupujících ve školním roce 2019 / 2020 do 5. TŘÍDY, aby si nezapomněli změnit výši zálohy na částku 500,- Kč (původně 450,- Kč). Variabilní symbol strávníka zůstává nezměněn. Zálohy na stravné plaťte PŘEDEM, tzn., že do 25. dne v měsíci musí být uhrazena záloha na následující měsíc (tj. v srpnu na září atd.)

Výše zálohy za stravné pro žáky 1.třídy

Připomínáme rodičům žáků nastupujících ve školním roce 2019 / 2020 do 1. TŘÍDY, aby si nezapomněli změnit výši zálohy za stravné na částku 450,- Kč (z původních 600,- Kč v MŠ). Variabilní symbol strávníka zůstává nezměněn. Zálohy na stravné plaťte PŘEDEM, tzn., že do 25. dne v měsíci musí být uhrazena záloha na následující měsíc (tj. v srpnu na září atd.)

Poděkování

Rádi bychom poděkovali Pneuservisu J.Šilha - za dodání pneumatik , Kovodružstvu v.d. Strážov - za jejich barevné nastříkání a Zahradnictví Opálka za dodání rostlin, kterými jsme si mohli netradiční vrhlíky na naší školkové zahradě osázet.

Moc děkujeme...

Informace ke stravování

Informace pro strávníky ve školním roce 2019 / 2020

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Co rodiče nevědí o školním stravování

Vážení rodiče, přinášíme Vám zajímavý článek ohledně školního stravování, který byl publikován panem Ing. Pavlem Ludvíkem na portálu Jídelny.cz 

Nové články zde

Sejmuté dokumenty

Počet článků: 88  Stránka: 

0 1 2 3 4 

DOSTUPNÁ ŠUMAVA - VÝLET

Pro všechny, kteří se přihlásili na výlet "Dostupná Šumava". Výlet se uskuteční ve čtvrtek 19.9.2019, odjezd v 8.00 hod. z náměstí ve Strážově. Cena výletu je 500,- Kč, zaplatí se u řidiče autobusu. V případě neúčasti je nutné se domluvit na náhradníkovi, jinak si cenu výletu musíme zaplatit. Klub zdravotně postižených. 

Přerušení provozu v mateřské škole a školní družin

Ve dnech 29.10 – 30.10. 2019 bude přerušen provoz v MŠ a ve ŠD. K obnovení provozu dojde 31.10. 2019.(viz nástěnka v MŠ a ve ŠD)

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO OBČASNÍKU

V úterý 10. září vyšlo nové číslo zpravodaje, k dostání je na tradičních místech. Elektronickou verzi si můžete prohlédnout zde.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené Radou města Strážov ze dne 22.8.2019 je zde.

Novinky pro dospělé

Bábovky – dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu

Autorka: Radka Třeštíková

 

Nebezpečná laskavost – psychothriller nabízí zlověstný příběh manipulace a zvrácenosti, který byl původně rozheraný na přátelském vztahu dvou matek stejně starých dětí

Autorka: Darcey Bell

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

Aukční vyhláška věci movité č.j.: ÚZSVM/PKT/6201/2019-PKTM je zde.

Jídelníček MŠ 16.09. - 20.09.2019

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 16.09. do 20.09.2019 zde: JIDELMS20190916.PDF

PROGRAM PODZIMNÍ POUTĚ

Strážovská podzimní pouť se uskuteční ve dnech 14. - 15. září 2019. Její bohatý program najdete v obsahu článku.

JUNIOR KLUB - TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 17.9.

Místní knihovna ve Strážově - Junior klub zve děti a mládež od 6 do 15 let na tvořivé odpoledne. 17.9.2019 od 15.00 a od 16.00 hodin v Místní knihovně ve Strážově. S sebou: pracovní oděv. Přihlásit se můžete do 15.9.2019 e-mailem: knihovna@strazov.cz, telefonem: 376 382 338 nebo osobně v knihovně. Při přihlašování, prosím, uvádějte čas. Počet přihlášených bude přizpůsoben kapacitě mist v knihovně. Během akce mohou být pořizovány fotografické záběry s následným zveřejněním. Pokud s fotografováním Vašeho dítěte nesouhlasíte, prosím, upozorněte na tuto skutečnost předem knihovnici. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Plzeňského kraje. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA - 19. ZÁŘÍ 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitestva města Strážov, které se bude konat ve čtvrtek 19. září 2019 od 19.00 hodin na radnici. Pozvánka je zde.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ministerstvo zemědělství vydává Veřejnou vyhlášku č. j.: 41508/2019-MZE-16212. Vyhláška je zde.

KLUB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Dne 10.9.2019 začíná cvičení pořádané Klubem zdravotně postižených ve Strážově. Vzhledem k tomu, že ještě není v provozu tělocvična ve škole, budeme se scházet v klubovně u hasičů, opět v 17.00 hod. Přijďte v hojném počtu si lehce protáhnout tělo. 

Školní exkurze

Dne 26.9. 2019 pojedou žáci 1. a 2. roč. na „Vlčí stezku“ do Srní.

Přespolní běh

Tuto soutěž absolvují vybraní žáci I. a II. stupně 19.9. 2019 v Nýrsku. Děkujeme strážovským hasičům za zajištění dopravy.

 

Náramek "Šambala" pro kluky i holky

Místní knihovna ve Strážově – Junior klub zve děti a mládež od 6 do 15 let na tvořivé odpoledne.

17. 9. 2019 od 15.00 a od 16.00 hodin v Místní knihovně ve Strážově

S sebou: pracovní oděv

Přihlásit se můžete do 15. 9. 2019 e-mailem: knihovna@strazov.cz, telefonem: 376 382 338 nebo osobně v knihovně.

Při přihlašování, prosím, uvádějte čas.

Počet přihlášených bude přizpůsoben kapacitě míst v knihovně.

Během akce mohou být pořizovány fotografické záběry s následným zveřejněním. Pokud s fotografováním Vašeho dítěte nesouhlasíte, prosím, upozorněte na tuto skutečnost předem knihovnici.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Plzeňského kraje.

 

Projekt EU peníze školám

 

Video nebo foto odkaz

Zpívání u vánočního stromečku 2015

Více informací zde

Výlet 1. stupně ZŠ Strážov na Klenovou

Více informací zde

PODZIMNÍ STRÁŽOVSKÁ POUŤ (autor J. Kodym)

Více informací zde

Dotace

Poděkování

Děkujeme tímto Kovodružstvu Strážov za poskytnutí sponzorského daru.

Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.

Děkujeme za sponzorské dary, které naše škola získala v roce 2017 a za finanční příspěvky od zřizovatele školy, díky nimž zlepšujeme prostředí naší školy.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Poskytnuté informace

Soutěže ve florbalu

V měsíci listopad probíhají florbalové turnaje. Úspěch jsme zaznamenali 14.11. 2018, kdy mladší žákyně II. stupně obsadily 4. místo v okrese. Další turnaje:15.11. a 20.11. 2018. Ještě nás čeká klání I. stupně 9.11. 2018 a 16.11. 2018 (ČEPS Cup)

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Folmuláře

Odhlašování stravy

Odhlásit nebo přihlásit stravu si může strávník den předem do 14:00 hodin (vždy v pracovní den), v případě onemocnění strávníka nejpozději do 8:00 hod odhlašovaného dne:

• osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo

• telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití telefonního záznamníku, zřetelně nahlásit jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se obědy odhlašují).

• Nově na stránkách školy !!!

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty

Řád školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

Č. j. 274/2017 platné od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytuje zájmové vzdělávání žákům – účastníkům, kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání (§ 111 školského zákona) poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. K plnění zájmového vzdělávání slouží školní vzdělávací program. Do školní družiny lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné denní docházce (Vyhláška o zájmovém vzdělávání č. 74/2005, v platném znění, § 9 odst 4 – pravidelná docházka např. ráno 1. – 5. ročník). Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Rodiče přispívají částkou 70,- Kč měsíčně. Platba se provádí pololetně (celkem 350,- Kč) bezhotovostně na účet školy vždy v říjnu a v březnu.

Aktuální dokumenty

Sejmuté dokumenty