Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 2. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 3. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 4. Výroční zpráva MŠ Strážov 2014/2015
 5. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 2. Pasování na školáky
 3. Přerušení provozu v MŠ
 4. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 5. Přerušení provozu v MŠ
 6. Volejbal
 7. Zápis do MŠ
 8. Plavecký výcvik
 9. Přerušení provozu v MŠ
 10. Divadlo "Z BEDNY"
 11. Maškarní bál
 12. Ten umí to a ten zas tohle...
 13. Přerušení provozu MŠ
 14. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 15. Mikulášské soutěžení
 16. Besídka ,,Sluníček"
 17. Vystoupení pro seniory
 18. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 19. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 20. Čertovská školička
 21. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 22. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 23. Přerušení provozu MŠ
 24. Cyklistický závod
 25. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 26. Přerušení provozu mateřské školy
 27. Zápis dětí do MŠ - 2016
 28. Přerušení provozu v mateřské škole
 29. Co potřebují děti do mateřské školy?
 30. O DRAKOVI
 31. Focení
 32. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 33. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 34. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 35. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Turnaj v kopané
 2. Vybíjená (4.,5. roč.)
 3. Co nás ještě čeká?
 4. Krajské kolo ve florbale
 5. Vánoční tvoření
 6. Divadlo „Karel IV.“
 7. Putování za zvířátky
 8. Focení do Klatovského deníku
 9. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 10. Provoz školní družiny
 11. Atletický trojboj
 12. Školní exkurze
 13. Těšíme se na prázdniny
 14. Hrad Velhartice
 15. Beseda se včelařem
 16. 19. ročník McDonald´s CUP
 17. Program „Hasík“
 18. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 19. Pomlázkování
 20. Exkurze přírodovědného kroužku
 21. Plavecký výcvik
 22. Obušku z pytle ven
 23. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 24. Úspěch našich malých florbalistů
 25. Pouť
 26. Focení prvňáčků
 27. Školní družina
 28. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 29. Pozvánka
 30. Trackmania Nations Strážov 2013
 31. Pozvánky turnaj hry TM
 32. Výlet žáků 1.stupně
 33. Den dětí na 1.stupni
 34. Pěší výlet na Klenovou
 35. Finále závodu žáků prvního stupně
 36. Turnaj Opálecká dáma
 37. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 38. Výsledky kvalifikace
 39. Jarní svícen s knihovnou
 40. Zápis do 1. třídy
 41. Předvánoční čas ve škole
 42. Zlatá neděle v místním kostele
 43. Zvolena Školská rada
 44. Výsledky voleb
 45. Přivítání prvňáčků
 46. Poslední den ve škole
 47. Jídelníček ZŠ
 48. Poděkování
 49. Školní besídku
 50. Ze školního výletu 1. stupně
 51. Turistická vycházka 1. stupeň
 52. Den dětí 1. stupeň
 53. Dopravní hřiště v Klatovech
 54. Toulavá kytara
 55. Poznej svého psa
 56. Plavecký výcvik 1.stupně
 57. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 58. Exkurze na pražský Vyšehrad
 59. Poděkování
 60. Menšiny mezi námi 2010
 61. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 62. Návštěva Mnichova
 63. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 64. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 65. Naše hodiny tělocviku
 66. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 67. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Komunitní plánování
 2. Rozloučení s 9. třídou
 3. Soutěž Mladý zahrádkář
 4. Muzikál na hradě Švihov
 5. 43. ročník Olympiády v Čj
 6. Turnaj ve stolním tenisu
 7. Školní exkurze II. stupně
 8. Adventní tvoření
 9. Akademie řemesel
 10. Turnaj v piškvorkách
 11. Turnaj ve stiga-hokeji
 12. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 13. Beseda se zahraničními studenty
 14. Volba povolání
 15. Pythagoriáda
 16. Matilda
 17. 6. ročník soutěže „Sapere“
 18. Akce školy
 19. Exkurze Národního divadla v Praze
 20. „Šestkový“ volejbal
 21. Minivolejbal
 22. Technika leptání na sklo
 23. Olympiáda v českém jazyce
 24. Zeměpisná olympiáda
 25. Bruslení 7. 1. 2016
 26. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 27. Plavání do Kdyně
 28. Neckiáda 2013
 29. Rozloučení se školním rokem
 30. Školní výlet žáků 2. stupně
 31. Rubikon 2011
 32. Moravský kras a Vídeň
 33. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

  Obsah stránek

  Historie

  1. Ředitelé strážovské školy
  2. Současný život základní školy
  3. Vybráno ze školních kronik . . .

  Obsah stránek

  Dotace

  1. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
  2. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
  3. Sponzorský dar
  4. Finanční zajištění oprav
  5. Rozvoj komunikačních dovedností
  6. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
  7. Projekt - EU peníze školám

  Obsah stránek