Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 2. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 3. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 4. Výroční zpráva MŠ Strážov 2014/2015
 5. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 2. Pasování na školáky
 3. Přerušení provozu v MŠ
 4. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 5. Přerušení provozu v MŠ
 6. Volejbal
 7. Zápis do MŠ
 8. Plavecký výcvik
 9. Přerušení provozu v MŠ
 10. Divadlo "Z BEDNY"
 11. Maškarní bál
 12. Ten umí to a ten zas tohle...
 13. Přerušení provozu MŠ
 14. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 15. Mikulášské soutěžení
 16. Besídka ,,Sluníček"
 17. Vystoupení pro seniory
 18. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 19. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 20. Čertovská školička
 21. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 22. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 23. Přerušení provozu MŠ
 24. Cyklistický závod
 25. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 26. Přerušení provozu mateřské školy
 27. Zápis dětí do MŠ - 2016
 28. Přerušení provozu v mateřské škole
 29. Co potřebují děti do mateřské školy?
 30. O DRAKOVI
 31. Focení
 32. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 33. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 34. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 35. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Provoz školní družiny
 2. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 3. Turnaj v kopané
 4. Vybíjená (4.,5. roč.)
 5. Co nás ještě čeká?
 6. Krajské kolo ve florbale
 7. Vánoční tvoření
 8. Divadlo „Karel IV.“
 9. Putování za zvířátky
 10. Focení do Klatovského deníku
 11. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 12. Provoz školní družiny
 13. Atletický trojboj
 14. Školní exkurze
 15. Těšíme se na prázdniny
 16. Hrad Velhartice
 17. Beseda se včelařem
 18. 19. ročník McDonald´s CUP
 19. Program „Hasík“
 20. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 21. Pomlázkování
 22. Exkurze přírodovědného kroužku
 23. Plavecký výcvik
 24. Obušku z pytle ven
 25. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 26. Úspěch našich malých florbalistů
 27. Pouť
 28. Focení prvňáčků
 29. Školní družina
 30. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 31. Pozvánka
 32. Trackmania Nations Strážov 2013
 33. Pozvánky turnaj hry TM
 34. Výlet žáků 1.stupně
 35. Den dětí na 1.stupni
 36. Pěší výlet na Klenovou
 37. Finále závodu žáků prvního stupně
 38. Turnaj Opálecká dáma
 39. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 40. Výsledky kvalifikace
 41. Jarní svícen s knihovnou
 42. Zápis do 1. třídy
 43. Předvánoční čas ve škole
 44. Zlatá neděle v místním kostele
 45. Zvolena Školská rada
 46. Výsledky voleb
 47. Přivítání prvňáčků
 48. Poslední den ve škole
 49. Jídelníček ZŠ
 50. Poděkování
 51. Školní besídku
 52. Ze školního výletu 1. stupně
 53. Turistická vycházka 1. stupeň
 54. Den dětí 1. stupeň
 55. Dopravní hřiště v Klatovech
 56. Toulavá kytara
 57. Poznej svého psa
 58. Plavecký výcvik 1.stupně
 59. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 60. Exkurze na pražský Vyšehrad
 61. Poděkování
 62. Menšiny mezi námi 2010
 63. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 64. Návštěva Mnichova
 65. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 66. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 67. Naše hodiny tělocviku
 68. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 69. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Komunitní plánování
 2. Rozloučení s 9. třídou
 3. Soutěž Mladý zahrádkář
 4. Muzikál na hradě Švihov
 5. 43. ročník Olympiády v Čj
 6. Turnaj ve stolním tenisu
 7. Školní exkurze II. stupně
 8. Adventní tvoření
 9. Akademie řemesel
 10. Turnaj v piškvorkách
 11. Turnaj ve stiga-hokeji
 12. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 13. Beseda se zahraničními studenty
 14. Volba povolání
 15. Pythagoriáda
 16. Matilda
 17. 6. ročník soutěže „Sapere“
 18. Akce školy
 19. Exkurze Národního divadla v Praze
 20. „Šestkový“ volejbal
 21. Minivolejbal
 22. Technika leptání na sklo
 23. Olympiáda v českém jazyce
 24. Zeměpisná olympiáda
 25. Bruslení 7. 1. 2016
 26. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 27. Plavání do Kdyně
 28. Neckiáda 2013
 29. Rozloučení se školním rokem
 30. Školní výlet žáků 2. stupně
 31. Rubikon 2011
 32. Moravský kras a Vídeň
 33. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

  Obsah stránek

  Historie

  1. Ředitelé strážovské školy
  2. Současný život základní školy
  3. Vybráno ze školních kronik . . .

  Obsah stránek

  Dotace

  1. Kurz bruslení
  2. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
  3. Sponzorský dar
  4. Finanční zajištění oprav
  5. Rozvoj komunikačních dovedností
  6. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
  7. Projekt - EU peníze školám

  Obsah stránek