Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016
 2. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 3. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 4. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 5. Výroční zpráva MŠ Strážov 2014/2015
 6. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Přerušení provozu v MŠ
 2. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 3. Pasování na školáky
 4. Přerušení provozu v MŠ
 5. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 6. Přerušení provozu v MŠ
 7. Volejbal
 8. Zápis do MŠ
 9. Plavecký výcvik
 10. Přerušení provozu v MŠ
 11. Divadlo "Z BEDNY"
 12. Maškarní bál
 13. Ten umí to a ten zas tohle...
 14. Přerušení provozu MŠ
 15. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 16. Mikulášské soutěžení
 17. Besídka ,,Sluníček"
 18. Vystoupení pro seniory
 19. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 20. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 21. Čertovská školička
 22. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 23. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 24. Přerušení provozu MŠ
 25. Cyklistický závod
 26. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 27. Přerušení provozu mateřské školy
 28. Zápis dětí do MŠ - 2016
 29. Přerušení provozu v mateřské škole
 30. Co potřebují děti do mateřské školy?
 31. O DRAKOVI
 32. Focení
 33. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 34. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 35. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 36. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Projekt „Evropský den“
 2. Provoz školní družiny
 3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 4. Turnaj v kopané
 5. Vybíjená (4.,5. roč.)
 6. Co nás ještě čeká?
 7. Krajské kolo ve florbale
 8. Vánoční tvoření
 9. Divadlo „Karel IV.“
 10. Putování za zvířátky
 11. Focení do Klatovského deníku
 12. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 13. Provoz školní družiny
 14. Atletický trojboj
 15. Školní exkurze
 16. Těšíme se na prázdniny
 17. Hrad Velhartice
 18. Beseda se včelařem
 19. 19. ročník McDonald´s CUP
 20. Program „Hasík“
 21. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 22. Pomlázkování
 23. Exkurze přírodovědného kroužku
 24. Plavecký výcvik
 25. Obušku z pytle ven
 26. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 27. Úspěch našich malých florbalistů
 28. Pouť
 29. Focení prvňáčků
 30. Školní družina
 31. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 32. Pozvánka
 33. Trackmania Nations Strážov 2013
 34. Pozvánky turnaj hry TM
 35. Výlet žáků 1.stupně
 36. Den dětí na 1.stupni
 37. Pěší výlet na Klenovou
 38. Finále závodu žáků prvního stupně
 39. Turnaj Opálecká dáma
 40. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 41. Výsledky kvalifikace
 42. Jarní svícen s knihovnou
 43. Zápis do 1. třídy
 44. Předvánoční čas ve škole
 45. Zlatá neděle v místním kostele
 46. Zvolena Školská rada
 47. Výsledky voleb
 48. Přivítání prvňáčků
 49. Poslední den ve škole
 50. Jídelníček ZŠ
 51. Poděkování
 52. Školní besídku
 53. Ze školního výletu 1. stupně
 54. Turistická vycházka 1. stupeň
 55. Den dětí 1. stupeň
 56. Dopravní hřiště v Klatovech
 57. Toulavá kytara
 58. Poznej svého psa
 59. Plavecký výcvik 1.stupně
 60. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 61. Exkurze na pražský Vyšehrad
 62. Poděkování
 63. Menšiny mezi námi 2010
 64. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 65. Návštěva Mnichova
 66. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 67. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 68. Naše hodiny tělocviku
 69. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 70. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Zjišťování výsledků 9. roč.
 2. Přírodovědný klokan
 3. Návštěva ÚP Klatovy
 4. Komunitní plánování
 5. Rozloučení s 9. třídou
 6. Soutěž Mladý zahrádkář
 7. Muzikál na hradě Švihov
 8. 43. ročník Olympiády v Čj
 9. Turnaj ve stolním tenisu
 10. Školní exkurze II. stupně
 11. Adventní tvoření
 12. Akademie řemesel
 13. Turnaj v piškvorkách
 14. Turnaj ve stiga-hokeji
 15. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 16. Beseda se zahraničními studenty
 17. Volba povolání
 18. Pythagoriáda
 19. Matilda
 20. 6. ročník soutěže „Sapere“
 21. Akce školy
 22. Exkurze Národního divadla v Praze
 23. „Šestkový“ volejbal
 24. Minivolejbal
 25. Technika leptání na sklo
 26. Olympiáda v českém jazyce
 27. Zeměpisná olympiáda
 28. Bruslení 7. 1. 2016
 29. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 30. Plavání do Kdyně
 31. Neckiáda 2013
 32. Rozloučení se školním rokem
 33. Školní výlet žáků 2. stupně
 34. Rubikon 2011
 35. Moravský kras a Vídeň
 36. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

  Obsah stránek

  Historie

  1. Ředitelé strážovské školy
  2. Současný život základní školy
  3. Vybráno ze školních kronik . . .

  Obsah stránek

  Dotace

  1. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
  2. Sponzorský dar
  3. Finanční zajištění oprav
  4. Rozvoj komunikačních dovedností
  5. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
  6. Projekt - EU peníze školám

  Obsah stránek