Obsah stránek

Výroční zprávy

 1. Výroční zpráva ZŠ 2016/2017
 2. Výroční zpráva rok 2015 / 2016
 3. Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov
 4. Výroční zpráva ZŠ 2014/2015
 5. Výroční zpráva MŠ 2014/2015
 6. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy

Obsah stránek

Mateřská škola

 1. Přerušení provozu v MŠ
 2. Přerušení provozu v MŠ
 3. Přerušení provozu v MŠ
 4. Fotografie dětí ze třídy sluníček
 5. Pasování na školáky
 6. Přerušení provozu v MŠ
 7. ZŠ a MŠ Strážov, p. o
 8. Přerušení provozu v MŠ
 9. Volejbal
 10. Zápis do MŠ
 11. Plavecký výcvik
 12. Přerušení provozu v MŠ
 13. Divadlo "Z BEDNY"
 14. Maškarní bál
 15. Ten umí to a ten zas tohle...
 16. Přerušení provozu MŠ
 17. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU dětí I.třídy MŠ
 18. Mikulášské soutěžení
 19. Besídka ,,Sluníček"
 20. Vystoupení pro seniory
 21. Pozvánka na besídku dětí II. třídy MŠ
 22. Změna v termínu fotografování "Paní Zima"
 23. Čertovská školička
 24. Divadlo v KT "Cestování po světě"
 25. Fotografování dětí ,, PANÍ ZIMA"
 26. Přerušení provozu MŠ
 27. Cyklistický závod
 28. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 29. Přerušení provozu mateřské školy
 30. Zápis dětí do MŠ - 2016
 31. Přerušení provozu v mateřské škole
 32. Co potřebují děti do mateřské školy?
 33. O DRAKOVI
 34. Focení
 35. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015
 36. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2014
 37. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2013
 38. Poděkování

Obsah stránek

Základní škola 1. stupeň

 1. Divadlo ve škole
 2. Beseda se spisovatelkou
 3. Projekt „Evropský den“
 4. Provoz školní družiny
 5. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 6. Turnaj v kopané
 7. Vybíjená (4.,5. roč.)
 8. Co nás ještě čeká?
 9. Krajské kolo ve florbale
 10. Vánoční tvoření
 11. Divadlo „Karel IV.“
 12. Putování za zvířátky
 13. Focení do Klatovského deníku
 14. O pohár hejtmana Plzeňského kraje
 15. Provoz školní družiny
 16. Atletický trojboj
 17. Školní exkurze
 18. Těšíme se na prázdniny
 19. Hrad Velhartice
 20. Beseda se včelařem
 21. 19. ročník McDonald´s CUP
 22. Program „Hasík“
 23. Matematická soutěž pro 5. ročník Pythagoriáda
 24. Pomlázkování
 25. Exkurze přírodovědného kroužku
 26. Plavecký výcvik
 27. Obušku z pytle ven
 28. Vánoční florbalový turnaj DDM Klatovy
 29. Úspěch našich malých florbalistů
 30. Pouť
 31. Focení prvňáčků
 32. Školní družina
 33. VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 2013
 34. Pozvánka
 35. Trackmania Nations Strážov 2013
 36. Pozvánky turnaj hry TM
 37. Výlet žáků 1.stupně
 38. Den dětí na 1.stupni
 39. Pěší výlet na Klenovou
 40. Finále závodu žáků prvního stupně
 41. Turnaj Opálecká dáma
 42. Pozvánka na finále v Trackmania Nations
 43. Výsledky kvalifikace
 44. Jarní svícen s knihovnou
 45. Zápis do 1. třídy
 46. Předvánoční čas ve škole
 47. Zlatá neděle v místním kostele
 48. Zvolena Školská rada
 49. Výsledky voleb
 50. Přivítání prvňáčků
 51. Poslední den ve škole
 52. Jídelníček ZŠ
 53. Poděkování
 54. Školní besídku
 55. Ze školního výletu 1. stupně
 56. Turistická vycházka 1. stupeň
 57. Den dětí 1. stupeň
 58. Dopravní hřiště v Klatovech
 59. Toulavá kytara
 60. Poznej svého psa
 61. Plavecký výcvik 1.stupně
 62. Školní výlet 1. stupeň 15.6.2011
 63. Exkurze na pražský Vyšehrad
 64. Poděkování
 65. Menšiny mezi námi 2010
 66. Sportovní úspěch žáků 1.stupně
 67. Návštěva Mnichova
 68. DĚVČATA 8-9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ STRÁŽOV JSOU 4. V PLZ
 69. Florbal - 8.a 9. třídy děvčata
 70. Naše hodiny tělocviku
 71. Školní exkurze do Spolkové republiky Německo
 72. Mikulášská nadílka

Obsah stránek

Základní škola 2. stupeň

 1. Biologická olympiáda – kategorie D
 2. Lyžařský výcvikový kurz
 3. Vánoční turnaj ve volejbale
 4. Lyžařský výcvik
 5. Biologická olympiáda 2017/2018
 6. Den otevřených dveří SŠ
 7. Jak si udržovat kondici
 8. Zjišťování výsledků 9. roč.
 9. Přírodovědný klokan
 10. Návštěva ÚP Klatovy
 11. Komunitní plánování
 12. Rozloučení s 9. třídou
 13. Soutěž Mladý zahrádkář
 14. Muzikál na hradě Švihov
 15. 43. ročník Olympiády v Čj
 16. Turnaj ve stolním tenisu
 17. Školní exkurze II. stupně
 18. Adventní tvoření
 19. Akademie řemesel
 20. Turnaj v piškvorkách
 21. Turnaj ve stiga-hokeji
 22. Lyžařský kurz pro žáky II. stupně
 23. Beseda se zahraničními studenty
 24. Volba povolání
 25. Pythagoriáda
 26. Matilda
 27. 6. ročník soutěže „Sapere“
 28. Akce školy
 29. Exkurze Národního divadla v Praze
 30. „Šestkový“ volejbal
 31. Minivolejbal
 32. Technika leptání na sklo
 33. Olympiáda v českém jazyce
 34. Zeměpisná olympiáda
 35. Bruslení 7. 1. 2016
 36. Malý Matematicko - Úvahový Turnaj
 37. Plavání do Kdyně
 38. Neckiáda 2013
 39. Rozloučení se školním rokem
 40. Školní výlet žáků 2. stupně
 41. Rubikon 2011
 42. Moravský kras a Vídeň
 43. SPORTOVNÍ DEN V SOKOLOVNĚ

Obsah stránek

Poskytnuté informace

  Obsah stránek

  Historie

  1. Ředitelé strážovské školy
  2. Současný život základní školy
  3. Vybráno ze školních kronik . . .

  Obsah stránek

  Dotace

  1. Keramika (pokračování kurzu)
  2. Poděkováním sponzorům školy a zřizovateli školy r.
  3. Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.
  4. Sponzorský dar
  5. Finanční zajištění oprav
  6. Rozvoj komunikačních dovedností
  7. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
  8. Projekt - EU peníze školám

  Obsah stránek