Kroužky

Keramický kurz

Další keramický kurz pro všechny zájemce bude v pátek 28.4. od 17 hodin Sejdeme se v dílně na 1. stupni ZŠ, příspěvek na materiál je 200,-Kč

Náboženství

Pan farář Potega připravuje divadelní představení o životě sv. Jiří, které žáci zahrají o jarní pouti ve Strážově v místním kostele.

Malý keramický kurz pro dospělé

V měsíci listopadu naše škola uspořádala malý keramický kurz pro zájemce z řad rodičů. Sešli jsme se pouze dvakrát, protože kapacita naší keramické pece je malá a výrobků je teď před Vánoci opravdu hodně. Vyrobili jsme si keramické aromalampičky a všechny výrobky byly opravdu krásné.

Budeme se těšit na další kurzy v příštím roce a všem děkujeme za zájem. 

Mgr. Šárka Rašková a Jana Skalová

Výtvarný kroužek – kurz keramiky

- pořádá v rámci dne otevřených dveří kurz keramiky pro zájemce z řad rodičů. Seznámíte se se základy práce s hlínou a vyrobíte si malou aromalampičku. Sejdeme se na dvoře I. stupně ZŠ v pátek 11.11.2016 v 17.00 h. Vezměte si přezůvky a pracovní haleny.
Příspěvek na materiál bude 200,- Kč. Hlásit se můžete u p. Jany Skalové ústně nebo formou mailu na adrese vytvarkastrazov@seznam.cz 

Koncert a divadlo 2016

22. 6. 2016 od 17.00 h se konal ve strážovské sokolovně koncert mladších žáků, kteří navštěvují zájmový útvar Hru na hudební nástroj. Po prvním koncertu následovalo divadlo, které si připravili žáci 2. třídy s p. uč. Mgr. Zdeňkou Benešovou. Od 19.00 pokračoval koncert starších žáků. 

Vodní výzva 2016

Dne 27. června 2016 od 13.00 hod. do 18:00 hod. pořádáme rozloučení se školním rokem 2015/2016. Tématem bude "Vodní výzva 2016". Nástrojem bude hra Minicraft.  Je potřeba znát základy této hry. Cílem bude vybudovat funkční systém společnou prací. Odborná komise bude hodnotit výsledek.:) Doporučená věková skupina: 9 – 16 let .. Vzdělávací oblast (název): Ekologie.

Minecraft je zde!

Skvělá zpráva pro všechny žáky, studenty a učitele. Populární hra Minecraft, kterou znají a hrají miliony uživatelů po celém světě dostala novou verzi, která je určena primárně pro školství. Minecraft Education Edition je otevřený svět zaměřený na podporu kreativity, spolupráce a dovednosti při řešení problémů. Je to svět, kde jediným limitem je vaše představivost.

Velikonoce 2015

Na kroužku náboženství si děti pod vedením Mgr. Potegy vyráběly velikonoční keramické dekorace. Hezké dárky pak předaly panu starostovi i paní ředitelce naší školy a popřály jim krásné svátky.

Pozvánka turnaj hry Trackmania Nation

Dne 22. prosince 2015 pořádáme od 13.00 hod. LAN turnaj ve hře Trackmania Nations pro druhý stupeň ZŠ Strážov.

Adventní koncert 2015

Adventní koncert 16. 12. 2015 v 18.00 hod., kostel sv. Jiří, Strážov

Rukodělné výrobky

Jako v předchozích letech, i tentokrát jsme se zúčastnili předvánočního setkání seniorů v sokolovně. 

Pozvánka na koncert ve Strážově

Adventní koncert 16. 12. 2015 v 18.00 hod., kostel sv. Jiří, Strážov

Kroužek informační techniky

Kroužek informační techniky připravoval podmínky pro turnaje ve hře Trackmania Nations Strážov 2015/2016. Tak si představíme sestavu našeho týmu ( z druhého stupně ).

Adventní koncert v Kdyni

Hudebnímu kroužku ve Strážově byla nabídnuta spolupráce s akordeonovým souborem na koncertě, který se uskuteční 4.12. v Kdyni.

Pokud by jste měli zájem, je možné zde vystoupit.  Prosím tedy žáky, aby se zamysleli nad účastí a svým repertoárem. Pokud by zájem přesahoval časové možnosti koncertu, dostanou přednost klavíristi, kteří se příliš nemohou uplatnit na koncertě v kostele ve Strážově, kde není k dispozici nástroj. ( Tento koncert je stále v jednání)

Rádi bychom v Kdyni vystoupili taktéž s tanečním oborem, sborem a zobcovým souborem. 

Prosím, zvažte Vaše možnosti dopravy, kterou bohužel nejsme schopni zajistit.

Bingo

Vzhledem k rozsáhlosti vánočních prázdnin máme pro žáky nabídku, zahrát se "hudební bingo".

Bingo je hra s velice jednoduchými pravidly, během níž se nejen pobavíme a zasoutěžíme si, ale naučíme se i něco z hudební nauky. 

Hra započne 28.12. ( v pondělí) v 9:00 na 1. stupni ZŠ. Prosím, aby žáci hlásili svůj zájem u svých vyučujících. 

Žvanivý slimejš

Zajistili jsme v novém roce výlet do plzeňského divadla. Žáci mouhou navštívit  dětskou operu Žvanivý slimejš, která bude provedena 17.1. 2016 v 14:00. Výlet jsme doplnili o návštěvu Loutkového muzea. 

Zájemci se nahlásí svému vyučujícímu do 13.11. 2015, kdy je potřeba zamluvit vstupenky.

Kroužek informační techniky 2015/2016

Dnes byl kroužek informační techniky rozdělen na dva termíny. ZŠ 1. stupeň má začátek v 14:15 hod. a končí 15:00 hod. Termín ZŠ 2. stupně posunut na 15:00 hod. do 16:15 hod. Kroužek bude každé pondělí. Další informace budeme zveřejňovat na stránky školy. Honza

Rozvrh

Zde naleznete rozvrh obou tříd. 

Potřeby pro výuku

Pomůcky, které žáci budou potřebovat během výuky se liší, dle zvoleného nástroje/oboru.

Flétny Hammerschalgová: notýsek, flétna, noty - Daniel: Flauto dolce, nebo Kvapilovi: Flautoškola

Klavíry: notový sešit, noty - Böhmová, Grünfeldová, Sarauer: Klavírní škola pro začátečníky, nebo Janžurová, Borová: Nová klavírní škola

Sólový zpěv: notýsek

Zahájení školního roku

Zahájení hudební a taneční mimoškolní zájmové činnosti proběhne ve středu 2.9. v 17:00 na 1. stupni ZŠ, kde se sejdeme, abychom se seznámili s harmonogramem letošního roku a domluvili si rozvrhy. 
Výuka bude probíhat od následujícího týdne, tedy od pondělí 7.9.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 25  Stránka: 

01