Základní škola 2. stupeň

Komunitní plánování

Naši žáci se zapojili při žádosti o získání dotace na opravu školní tělocvičny.

Rozloučení s 9. třídou

30.6. 2017 se rozloučíme s žáky 9. třídy při slavnostním shromáždění v tělocvičně.

Soutěž Mladý zahrádkář

Ve čtvrtek 11.5. 2017 se žákyně naší školy zúčastnily soutěže Mladý zahrádkář, kterou pořádá územní sdružení ČSZ v Klatovech.  Ve vědomostní soutěži s poznávačkou nás v kategotii starší žáci zastupovala Lucie Denková (9.tř.)  -  1. místo,  Michaela Mayerová (8.tř.) - 3. místo.  Prvním rokem se v soutěži oťukávala Natálie Jakubcová (6.tř).  Floristické soutěže se s odvahou poprvé zúčastnily Markéta Tomanová a Monika Matásková (obě 6.tř) - kategorie žáci. Tématem byla kulatá vázaná kytice a vypichovaná miska z živých květů. Bývalá žákyně naší školy Martina Bušková  soutěžila ve floristice v kategorii junioři, získala 1. místo a zúčastní se zemského kola v Praze. Vítězka vědomostní soutěže Lucka postupuje do národního kola do Prahy.  Na tyto soutěže jsou třeba speciální vědomosti, rozhodně děvčata nevystačí se znalostmi ze školy. Proto jim patří  dík za vzornou přípravu na soutěž. A jak pravila jedna členka poroty - na Lucku nikdo nemá! 

Muzikál na hradě Švihov

23.6. 2017 muzikál pro II stupeň „Noc na Karlštejně“

43. ročník Olympiády v Čj

1.2. 2017 žákyně 9. třídy absolvovaly okresní kolo této soutěže. Lucie Denková obsadila 16. - 19. místo a Leona Bruckdorferová 32. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy.

 

2.2. 2017 Kurz bruslení

Žáci si užili bruslení na klatovském zimním stadionu.

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 24.1. 2017 se konalo okresní finále ve stolním tenisu. Daniel Šmalcl  obsadil 3. místo ve IV. kategorii (hoši 8., 9. tř.). Blahopřejeme za vzornou reprezentaci školy!

Školní exkurze II. stupně

6.12.2016 jedeme do Prahy na školní exkurzi – Senát Parlamentu ČR

Adventní tvoření

Žákyně 8. a 9. třídy budou v rámci pracovních činností 9.11.2016 v Městské knihovně Strážov vyrábět předměty s tématikou adventu, pro žákyně 6. a 7. třídy je toto zaměstnání připraveno 29.11.2016.

Akademie řemesel

Ve středu 9.11.2016 se žáci 9. třídy zúčastní Akademie řemesel v KD Družba v Klatovech.

Turnaj v piškvorkách

Na II. stupni probíhá školní turnaj v piškvorkách, úspěšní řešitelé postoupí do okresního kola, které organizuje gymnázium v Klatovech.

Turnaj ve stiga-hokeji

Žáci II. stupně jsou zapojeni do školního kola ve stiga-hokeji.

Lyžařský kurz pro žáky II. stupně

Proběhne od 2.1. – 6.1.2017 na Špičáku. Informace u pana učitele Mgr. Davida Gajduška.

Beseda se zahraničními studenty

V pondělí 10. 10. 2016 k nám zavítají zahraniční studenti a povyprávějí žákům II. stupně o jejich vlasti a zkušenostech při cestování po světě. Beseda proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu.

Volba povolání

6.10.2016 proběhla beseda pro žáky 8., 9. roč. k volbě povolání (Elektrotechnické učiliště Plzeň)

Pythagoriáda

25.5.2016 se naši žáci zúčastnili okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda.
6. třída David Váňa 37. - 38. místo
7. třída Marek Seltenhofer 2. – 3. místo
8. třída Lucie Denková 4. – 6. místo
Děkujeme vyučující Mgr. Janě Pangerlové za přípravu a žákům za reprezentaci školy.

Matilda

13.6.2016 jedou žáci II. stupně ZŠ do klatovského divadla na muzikál Matilda, který nacvičila ZUŠ Klatovy , odjezd v 9.45 h od školy.

6. ročník soutěže „Sapere“

a 1. ročník soutěže „Tuta Via Vitae“ Žáci II. stupně ZŠ se zúčastnili 27.4.2016 a 28.4.2016 celostátního kola soutěže „Sapere – vědět, jak žít“ Složení družstva II. kategorie: Marek Seltenhofer, Ondřej Chval, Lucie Denková - obsadili 7. místo. Celostátní soutěž „Tuta Via Vitae aneb Bezpečná cesta životem pro občana EU“ Složení družstva II. kategorie: David Bouberle, David Zábranský, Martina Bušková - obsadili 6. místo. Děkujeme Mgr. Pangerlové za přípravu a účast v celostátním kole těchto soutěží v Praze a žákům blahopřejeme a chválíme za reprezentaci naší školy.

Akce školy

V pondělí 2.5.2016 žáci II. stupně ZŠ navštíví, kromě Národního divadla, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, využili jsme nabídky poslance pana Mgr. Igora Jakubčíka. Moc se těšíme. 27.4.2016 jsme absolvovali cyklistický závod Tour de Strážov, počasí nám sice příliš nepřálo, ale vše jsme bravurně zvládli. Za organizaci děkujeme Mgr. Jandovi.

Exkurze Národního divadla v Praze

Dne 2.5.2016 plánujeme pro žáky II. stupně exkurzi do Národního divadla v Praze.

„Šestkový“ volejbal

Dne 5.4.2016 se zúčastní žákyně 8., 9. třídy  „Šestkového“ volejbalu. Budeme držet palce.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 33  Stránka: 

01