Novinky na stránkách

Výroční zpráva rok 2015 / 2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla projednána se všemi pracovníky školy a schválena pedagogickou radou dne 21.11.2016 a školskou radou dne 24.11.2016.

Informace

Recitační soutěž – školní kolo

15.2. 2017      I. stupeň

17.2. 2017     II. stupeň

 

Plavecký kurz pro I. stupeň

-začíná od 16.2. 2017, celkem 10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách

 

Zeměpisná olympiáda

Vybraní žáci se zúčastní okresního kola 21.2. 2017

Výroční zpráva o činnosti MŠ Strážov

1. Mateřská škola je zařazena do školského rejstříku od 1.9.2007 pod názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem : 650 048 342 

Jídelníček MŠ 6. 2. - 17. 2. 2017

Jídelníček pro Mateřskou školu Strážov platný od 6.2. do 17.2. 2017

Jídelníček ZŠ 6. 2. - 17. 2. 2017

Jídelníček pro Základní školu Strážov platný od 6.2. do 17.2. 2017

Recitační soutěž

Připravujeme se na soutěž v recitaci. Žáci všech ročníků se utkají v únoru ve školním kole a ti nejúspěšnější postoupí do okrskového kola.

43. ročník Olympiády v Čj

1.2. 2017 žákyně 9. třídy absolvovaly okresní kolo této soutěže. Lucie Denková obsadila 16. - 19. místo a Leona Bruckdorferová 32. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy.

 

2.2. 2017 Kurz bruslení

Žáci si užili bruslení na klatovském zimním stadionu.

Pololetní vysvědčení

31.1. 2017 si rozdáme výpisy vysvědčení za I. pololetí školního roku 2016/2017. Za našimi prvňáčky se přijdou podívat děti z mateřské školy. Jejich kamarádi se mají čím pochlubit, ve škole se jim daří.

Milí žáci, užijte si jednodenní pololetní prázdniny 3.2. 2017. 

Náboženství

Pan farář Potega připravuje divadelní představení o životě sv. Jiří, které žáci zahrají o jarní pouti ve Strážově v místním kostele.

Pořad o hudebních nástrojích

6.2. 2017 jsme přichystali naučný pořad o hudebních nástrojích.

Keramický kurz

10.2. 2017 zveme zájemce z řad rodičů na keramický kurz. Sejdeme se v 17. 00 h v keramické dílně. Opět si vyrobíme zajímavý keramický výrobek. Navážeme na kurz, při kterém jsme si vyrobili překrásné aromalampičky.

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 24.1. 2017 se konalo okresní finále ve stolním tenisu. Daniel Šmalcl  obsadil 3. místo ve IV. kategorii (hoši 8., 9. tř.). Blahopřejeme za vzornou reprezentaci školy!

Informace

Přerušení provozu v mateřské škole

3.2. 2017 je přerušen provoz v MŠ, z provozně ekonomických důvodů. Obnovení provozu MŠ od pondělí 6.2.2017.

 

Preventivní program „Veselé zoubky“

Naši prvňáčci jsou přihlášeni do preventivního programu „Veselé zoubky“, který proběhne 1.3. 2017. Žáci obdrží preventivní balíčky od DM drogerie a proběhne preventivní program na téma správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu.

Informace

6.2. 2017 výchovný pořad pro žáky ZŠ „Ukázky hudebních nástrojů“
9.2. 2017 akce pro žáky II. stupně „Týden pro zdraví“ v Klatovech
Připravujeme: 2.2. 2017 bruslení zimní stadion v Klatovech

Informace

12.1. a 13.1. 2017 máme pro naše děti z MŠ a žáky ze ZŠ připravenou akci Mobilní planetárium.

24.1. 2017 se naši žáci zúčastní okresního finále ve stolním tenisu v Klatovech.

Malý keramický kurz pro dospělé

V měsíci listopadu naše škola uspořádala malý keramický kurz pro zájemce z řad rodičů. Sešli jsme se pouze dvakrát, protože kapacita naší keramické pece je malá a výrobků je teď před Vánoci opravdu hodně. Vyrobili jsme si keramické aromalampičky a všechny výrobky byly opravdu krásné.

Budeme se těšit na další kurzy v příštím roce a všem děkujeme za zájem. 

Mgr. Šárka Rašková a Jana Skalová

Setkání seniorů 2016

Děkujeme všem, kteří na letošním setkání seniorů v sokolovně přispěli svým nákupem na činnost výtvarného kroužku při ZŠ a MŠ Strážov. Zároveň všem přejeme krásné a klidné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce 2017. Jana Skalová a děti z výtvarníčku.

Školní vánoční turnaj ve florbalu

19.12. - 20.12. 2016 I. stupeň (sokolovna)

20.12. - 21.12. 2016 II. stupeň (školní tělocvična)

Vánoce ve škole

22.12. 2016 vánoční tradice v jednotlivých třídách 

Vánoční tvoření

6.12. 2016 si žáci I. stupně vyrobili vánoční stromeček. Děkujeme paní J. Kalivodové za spolupráci.

Počet článků: 108  Stránka: 

0 1 2 3 4 5 

Nové články zde

Archiv zde

Projekt EU peníze školám

Dotace

Kurz bruslení

29.9. 2017 kurz bruslení a ledního hokeje pro žáky II. stupně.

Poděkování sponzorům ZŠ a MŠ Strážov, p. o.

Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří darovali ve školním roce 2015/2016 naší škole peněžní či nepeněžní sponzorský dar.

Více informací zde

Archiv zde

Poskytnuté informace

Více informací zde

Archiv zde

Řád školy

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace Č. j. 271/2017 vydává VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Více informací zde

Archiv zde